„Journal of Ultrasonography” w bazie SCOPUS!

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo „Journal of Ultrasonography” przeszło pomyślnie ewaluację i zostało przyjęte do bazy indeksowej SCOPUS. Oznacza to, że nasze artykuły będą dostępne dla jeszcze większej liczby czytelników.

Serdecznie zapraszam do publikowania w „Journal of Ultrasonography” i uprzejmie proszę o cytowanie naszych artykułów, aby wesprzeć nas w naszych staraniach o uzyskanie IF dla „Journal of Ultrasonography”.

Journal of Ultrasonography” jest indeksowany również w 29 innych bazach, w tym w: DOAJ, EBSCO, Exeley, Google Scholar, MNiSW, Index Copernicus oraz PubMed Center.

Pełna lista znajduje się tutaj

Iwona Sudoł-Szopińska
Redaktor naczelny
Journal of Ultrasonography


„Journal of Ultrasonography” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU). Celem czasopisma jest promowanie ultrasonografii w środowisku lekarzy różnych specjalności oraz przedstawianie aktualnego stanu wiedzy i wyników badań oryginalnych z wykorzystaniem ultrasonografii.

W czasopiśmie publikowane są:

  • prace oryginalne;
  • prace poglądowe;
  • opisy przypadków;
  • doniesienia wstępne – opisujące wstępne rezultaty badań empirycznych o szczególnym znaczeniu, przebieg i wstępne wyniki oryginalnych badań eksperymentalnych lub oryginalne rozwiązania techniczne;
  • listy do redakcji – przedstawiające uzasadnione autorskie opinie na dany temat, zalecenia dla praktyki klinicznej;
  • prezentacje wideo – w formie płyty CD dołączonej do danego numeru „Journal of Ultrasonography”, z komentarzem przygotowanym zgodnie z zasadami publikowania pracy oryginalnej lub opisu przypadku.

Redakcja zachęca także do nadsyłania krótkich materiałów (do 500 słów i do 10 pozycji piśmiennictwa), które będą publikowane w następujących działach:

  • spostrzeżenia ekspertów – nt. nowych kryteriów, nowych głowic, nowych technik badania itp.;
  • pomyłki ultrasonograficzne – opisujące niepowodzenia diagnostyczne;
  • komentarze redakcyjne – dotyczące konkretnych artykułów.

Czasopismo jest kwartalnikiem wydawanym w języku polskim i angielskim.

ISSN: 2084-8404

eISSN: 2451-070X


Giełda używanych aparatów USG – nowe rozwiązanie dla lekarzy i placówek medycznych

Firma Medprime uruchomiła pierwszy w Polsce dedykowany ultrasonografii portal ogłoszeniowy. Na stronie www.medprime.pl/gielda można zamieszczać i wyszukiwać ogłoszenia dotyczące używanych ultrasonografów.