Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

W marcowym numerze „Journal of Ultrasonography” koncentrujemy swą uwagę wyłącznie na sercu. Wśród licznych publikacji Czytelnicy znajdą szereg interesujących doniesień przygotowanych przez ośrodki posiadające duże doświadczenie w diagnostyce echokardiograficznej zarówno w grupie dzieci, jak i dorosłych.

Zespół Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przygotował opracowania oryginalne koncentrujące się na roli echokardiografisty w diagnostyce przedoperacyjnej wrodzonych wad układu naczyniowego, ze szczególnym uwzględnieniem aorty i jej odgałęzień. Autorzy – w oparciu o wieloletnie doświadczenia własne – starają się odpowiedzieć na pytanie, które anomalie rozwojowe aorty można kwalifikować do korekcji operacyjnej wyłącznie na podstawie badania ultrasonograficznego, a które wymagają diagnostyki rozszerzonej. Tematyka ta została wyczerpująco pogłębiona w dołączonej do niniejszego numeru obszernej pracy poglądowej prezentującej szczegółową metodykę badania echokardiograficznego różnych wariancji morfologicznych naczyń łuku aorty u dzieci. Warto zwrócić uwagę na bogatą warstwę ilustracyjną publikacji, posiadającą duży walor dydaktyczny i ułatwiającą zrozumienie techniki badania.
W kolejnej interesującej pracy oryginalnej przedstawiono analizę przydatności diagnostycznej parametrów TAPSE i MAPSE we wczesnym okresie pooperacyjnym u dzieci, korygowanych z użyciem krążenia pozaustrojowego. Publikacja jest głosem w dyskusji nad poszukiwaniem optymalnej metody oceny sprawności mechanicznej mięśnia serca u pacjentów po zabiegach operacyjnych.

Ultrasonografia w klinice kardiochirurgii wad wrodzonych to również przydatne narzędzie do okołooperacyjnego monitorowania skuteczności fizjoterapii. Kolejna praca oryginalna przedstawia zarówno nowatorski algorytm badania, jak i szczegółowe dane kliniczne.

W grupie trzech opisów przypadków znajdą Państwo pozycję wyjątkową, jaką jest pierwszy w piśmiennictwie medycznym, przekonująco udokumentowany opis pozaaortalnego i przykręgosłupowego przebiegu lewej żyły bezimiennej.

Pozostałą część numeru stanowią prace poglądowe, będące uaktualnieniem standardów badań ultrasonograficznych serca opublikowanych w 2011 roku w podręczniku Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego „Praktyczna ultrasonografia”. Omawiają one w sposób dydaktyczny – przydatny w praktyce klinicznej – metodykę, wskazania oraz cele spoczynkowego badania echokardiograficznego przezklatkowego i przezprzełykowego, a także echokardiograficznego badania obciążeniowego w diagnostyce choroby wieńcowej i poza chorobą wieńcową. Zaproszony zagraniczny ekspert, autor europejskich standardów echokardiograficznych, opisał szczególne badanie echokardiograficzne obciążeniowe z oceną funkcji rozkurczowej lewej komory serca.

Zapraszamy do lektury!
Edyta Płońska-Gościniak
Maciej A. Karolczak
Redaktorzy gościnniGiełda używanych aparatów USG – nowe rozwiązanie dla lekarzy i placówek medycznych

Firma Medprime uruchomiła pierwszy w Polsce dedykowany ultrasonografii portal ogłoszeniowy. Na stronie www.medprime.pl/gielda można zamieszczać i wyszukiwać ogłoszenia dotyczące używanych ultrasonografów.