Szanowni Państwo!

W kolejnym numerze „Journal of Ultrasonography”, przygotowywanym gościnnie przez prof. dr. hab. n. med. Macieja A. Karolczaka z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr hab. n. med. Edytę Płońską-Gościniak z Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zamieścimy szereg interesujących artykułów dotyczących różnych aspektów diagnostyki ultrasonograficznej chorób serca u dzieci i dorosłych, między innymi pierwszy w piśmiennictwie medycznym opis pozaaortalnego i przykręgosłupowego przebiegu lewej żyły bezimiennej.

Już teraz, zapraszając do przyszłej lektury, Autorzy z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na załączonym filmie przedstawiają przezklatkowe badanie echokardiograficzne prawej tętnicy podobojczykowej błądzącej (ARSA) u pacjenta z lewostronnym łukiem aorty.

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Grudniowy, 75 numer „Journal of Ultrasonography” wieńczy nasz kolejny rok wydawniczy. Gościliśmy w tym roku na łamach czasopisma, łącznie z obecnym numerem, 204 autorów i współautorów 55 publikacji z 26 krajów. Od momentu, kiedy w grudniu 2015 roku kwartalnik pojawił się w PubMed Central, liczba zagranicznych publikacji stale rośnie – w mijającym roku odsetek zagranicznych prac wynosił 67,2%. Jednocześnie, z czego jesteśmy bardzo dumni, wzrasta systematycznie liczba cytowań publikacji zamieszczonych w „Journal of Ultrasonography” w innych czasopismach, dowodząc tego, że publikujemy prace dobre, interesujące oraz że docieramy z nimi do coraz liczniejszego grona Czytelników.
To wszystko jest zasługą Autorów, Recenzentów, Rady Programowej, wreszcie Czytelników, którzy są bacznymi cenzorami. Jest to także efekt indeksowania czasopisma w wielu bazach, w celu zwiększenia dostępności treści dla Czytelników na całym świecie. Obecnie można nas znaleźć w zbiorach:
    • BASE – Bielefeld Academic Search Engine
    • CiteFactor
    • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
    • Dimensions
    • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
    • EBSCO
    • Emerging Sources Citation Index (Web of Science)
    • Exeley
    • Google Scholar
    • Hinari (World Health Organization)
    • Index Copernicus
    • J-Gate
    • JournalTOCs
    • Keeping Registry
    • MIAR
    • Microsoft Academic
    • w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
    • OpenAIRE
    • POL-index
    • Polish Scientific Journals Database
    • Portico
    • Polskiej Bibliografii Lekarskiej
    • ProQuest – Summon
    • Publons
    • PubMed Central
    • ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources)
    • Semantic Scholar
    • WorldCat
    • Zenodo
Nadchodzący rok przyniesie odpowiedź, czy nasze wspólne starania zaowocują umieszczeniem „Journal of Ultrasonography” w bazie Scopus oraz czy nasza cytowalność, stale przecież rosnąca, przełoży się na przyznanie czasopismu pierwszego wskaźnika IF.
W oczekiwaniu na te decyzje, kontemplując jednocześnie nasze dotychczasowe sukcesy, kolejne etapy rozwoju czasopisma, dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają, życząc Państwu w nadchodzącym roku wielu sukcesów na niwie zawodowej i osobistej.

Iwona Sudoł-Szopińska
Redaktor naczelnyGiełda używanych aparatów USG – nowe rozwiązanie dla lekarzy i placówek medycznych

Firma Medprime uruchomiła pierwszy w Polsce dedykowany ultrasonografii portal ogłoszeniowy. Na stronie www.medprime.pl/gielda można zamieszczać i wyszukiwać ogłoszenia dotyczące używanych ultrasonografów.