„Journal of Ultrasonography” (J Ultrason) jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Celem czasopisma  jest promowanie ultrasonografii w środowisku lekarzy różnych specjalności oraz przedstawianie aktualnego stanu wiedzy i wyników badań oryginalnych z wykorzystaniem ultrasonografii. W kwartalniku publikowane są artykuły oryginalne, poglądowe, opisy przypadków, zagadki ultrasonograficzne, prezentacje wideo, a także spostrzeżenia ekspertów (nt. nowych kryteriów, nowych głowic, nowych technik badania itp.), pomyłki ultrasonograficzne (opisujące niepowodzenia diagnostyczne) oraz komentarze redakcyjne (dotyczące konkretnych artykułów).

  • Brak opłat za proces recenzji i publikację.
  • W 2015 roku w czasopiśmie zostało opublikowanych łącznie 31 prac oryginalnych i poglądowych.


Liczba wydań: 4 numery rocznie (kwartalnik)
ISSN: 2084-8404

eISSN: 2451-070X

Język: angielski, polski
Nakład: 1400 egz.Szanowni Czytelnicy,

z wielką satysfakcją i przyjemnością ogłaszamy nazwiska laureatów V edycji konkursu na najlepszą pracę opublikowaną w „Journal of Ultrasonography” – w 2016 roku (numery 64–67), w dwóch kategoriach wiekowych: do 35 lat i powyżej 35 lat. Nagrody ufundowało Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.
Laureatów wyłoniła Kapituła składająca się z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz „Journal of Ultrasonography”, pod przewodnictwem Pani prof. dr hab. n. med. Iwony Sudoł-Szopińskiej.
Gratulujemy zwycięzcom i jednocześnie zapraszamy Czytelników do zgłaszania prac do druku w „Journal of Ultrasonography”, a tym samym akcesu do tegorocznej edycji konkursu.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronach: www.jultrason.pl i www.usgptu.waw.pl.


RedakcjaNajlepsza praca opublikowana w 2016 roku w „Journal of Ultrasonography” w kategorii do 35 lat:

 

Przydatność badania ultrasonograficznego w ocenie stanu nawodnienia noworodka

Joanna Kieliszczyk, Wojciech Baranowski, Wojciech Kosiak 

Journal of Ultrasonography 2016; 16 (65): 125–134.

 


Najlepsza praca opublikowana w 2016 roku w „Journal of Ultrasonography” w kategorii
powyżej 35 lat:

 

Elastografia fali poprzecznej nie pozwala na odróżnienie zmian w sterczu o charakterze złośliwym i łagodnym – analiza porównawcza wyników biopsji, badania histopatologicznego i elastografii

Markus Porsch, Claudia Görner, Johann Jakob Wendler, Uwe-Bernd Liehr, Anke Lux, Sandra Siedentopf, Martin Schostak, Maciej Pech

Journal of Ultrasonography 2016; 16 (67): 348–358.