Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Grudniowy, 75 numer „Journal of Ultrasonography” wieńczy nasz kolejny rok wydawniczy. Gościliśmy w tym roku na łamach czasopisma, łącznie z obecnym numerem, 204 autorów i współautorów 55 publikacji z 26 krajów. Od momentu, kiedy w grudniu 2015 roku kwartalnik pojawił się w PubMed Central, liczba zagranicznych publikacji stale rośnie – w mijającym roku odsetek zagranicznych prac wynosił 67,2%. Jednocześnie, z czego jesteśmy bardzo dumni, wzrasta systematycznie liczba cytowań publikacji zamieszczonych w „Journal of Ultrasonography” w innych czasopismach, dowodząc tego, że publikujemy prace dobre, interesujące oraz że docieramy z nimi do coraz liczniejszego grona Czytelników.
To wszystko jest zasługą Autorów, Recenzentów, Rady Programowej, wreszcie Czytelników, którzy są bacznymi cenzorami. Jest to także efekt indeksowania czasopisma w wielu bazach, w celu zwiększenia dostępności treści dla Czytelników na całym świecie. Obecnie można nas znaleźć w zbiorach:
    • BASE – Bielefeld Academic Search Engine
    • CiteFactor
    • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
    • Dimensions
    • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
    • EBSCO
    • Emerging Sources Citation Index (Web of Science)
    • Exeley
    • Google Scholar
    • Hinari (World Health Organization)
    • Index Copernicus
    • J-Gate
    • JournalTOCs
    • Keeping Registry
    • MIAR
    • Microsoft Academic
    • w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
    • OpenAIRE
    • POL-index
    • Polish Scientific Journals Database
    • Portico
    • Polskiej Bibliografii Lekarskiej
    • ProQuest – Summon
    • Publons
    • PubMed Central
    • ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources)
    • Semantic Scholar
    • WorldCat
    • Zenodo
Nadchodzący rok przyniesie odpowiedź, czy nasze wspólne starania zaowocują umieszczeniem „Journal of Ultrasonography” w bazie Scopus oraz czy nasza cytowalność, stale przecież rosnąca, przełoży się na przyznanie czasopismu pierwszego wskaźnika IF.
W oczekiwaniu na te decyzje, kontemplując jednocześnie nasze dotychczasowe sukcesy, kolejne etapy rozwoju czasopisma, dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają, życząc Państwu w nadchodzącym roku wielu sukcesów na niwie zawodowej i osobistej.

Iwona Sudoł-Szopińska
Redaktor naczelny


Cel i zakres

„Journal of Ultrasonography” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU). Celem czasopisma jest promowanie ultrasonografii w środowisku lekarzy różnych specjalności oraz przedstawianie aktualnego stanu wiedzy i wyników badań oryginalnych z wykorzystaniem ultrasonografii.

W czasopiśmie publikowane są:

  • prace oryginalne;
  • prace poglądowe;
  • opisy przypadków;
  • doniesienia wstępne – opisujące wstępne rezultaty badań empirycznych o szczególnym znaczeniu, przebieg i wstępne wyniki oryginalnych badań eksperymentalnych lub oryginalne rozwiązania techniczne;
  • listy do redakcji – przedstawiające uzasadnione autorskie opinie na dany temat, zalecenia dla praktyki klinicznej;
  • prezentacje wideo – w formie płyty CD dołączonej do danego numeru „Journal of Ultrasonography”, z komentarzem przygotowanym zgodnie z zasadami publikowania pracy oryginalnej lub opisu przypadku.

Redakcja zachęca także do nadsyłania krótkich materiałów (do 500 słów i do 10 pozycji piśmiennictwa), które będą publikowane w następujących działach:

  • spostrzeżenia ekspertów – nt. nowych kryteriów, nowych głowic, nowych technik badania itp.;
  • pomyłki ultrasonograficzne – opisujące niepowodzenia diagnostyczne;
  • komentarze redakcyjne – dotyczące konkretnych artykułów.

Czasopismo jest kwartalnikiem wydawanym w języku polskim i angielskim.

ISSN: 2084-8404

eISSN: 2451-070X


Journal of Ultrasonography (stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji) – zadanie finansowane w ramach umowy 518/P-DUNdem/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Giełda używanych aparatów USG – nowe rozwiązanie dla lekarzy i placówek medycznych

Firma Medprime uruchomiła pierwszy w Polsce dedykowany ultrasonografii portal ogłoszeniowy. Na stronie www.medprime.pl/gielda można zamieszczać i wyszukiwać ogłoszenia dotyczące używanych ultrasonografów.