Endoskopowa ultrasonografia czy endoskopowa cholangiopankreatografia w diagnostyce kamicy żółciowej przewodowej?
J Ultrason 2014; 14: 125–129
DOI: 10.15557/JoU.2014.0012
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ocena elastosonograficzna z wyznaczeniem stosunku ściśliwości symetrycznych obszarów gruczołu krokowego w celu diagnozy klinicznie istotnego raka stercza
J Ultrason 2014; 14: 130–141
DOI: 10.15557/JoU.2014.0013
CZYTAJ ARTYKUŁ
Porównanie badania endosonograficznego i rezonansu magnetycznego w diagnostyce wysokich przetok odbytu
J Ultrason 2014; 14: 142–151
DOI: 10.15557/JoU.2014.0014
CZYTAJ ARTYKUŁ
Rola ultrasonografii w ocenie powikłań po laparoskopowym usunięciu pęcherzyka żółciowego
J Ultrason 2014; 14: 152–162
DOI: 10.15557/JoU.2014.0015
CZYTAJ ARTYKUŁ
Monitorowanie nakłuć stawów i tkanek miękkich pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego
J Ultrason 2014; 14: 163–170
DOI: 10.15557/JoU.2014.0016
CZYTAJ ARTYKUŁ
Podstawowe techniki preparacyjne w sonochirurgii
J Ultrason 2014; 14: 171–178
DOI: 10.15557/JoU.2014.0017
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie zewnątrzczaszkowych odcinków tętnic szyjnych oraz kręgowych
J Ultrason 2014; 14: 179–191
DOI: 10.15557/JoU.2014.0018
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie aorty i tętnic kończyn dolnych
J Ultrason 2014; 14: 192–202
DOI: 10.15557/JoU.2014.0019
CZYTAJ ARTYKUŁ
Rekomendacje dotyczące badań obrazowych ośrodkowego układu nerwowego u płodów i noworodków
J Ultrason 2014; 14: 203–216
DOI: 10.15557/JoU.2014.0020
CZYTAJ ARTYKUŁ
Skuteczna terapia prenatalna i dobre wyniki odległe leczenia płodu ze skrajnie ciężką chorobą hemolityczną – opis przypadku
J Ultrason 2014; 14: 217–222
DOI: 10.15557/JoU.2014.0021
CZYTAJ ARTYKUŁ
Komentarz redakcyjny do artykułu Andrzeja Smereczyńskiego, Teresy Starzyńskiej, Katarzyny Kołaczyk i Józefa Kładnego pt.: Rola ultrasonografii w ocenie powikłań po laparoskopowym usunięciu pęcherzyka żółciowego
J Ultrason 2014; 14 (57)
DOI: 10.15557/JoU.2014.0022
CZYTAJ ARTYKUŁ
Komentarz redakcyjny do artykułu B. Kowalskiej pt.: Monitorowanie nakłuć stawów i tkanek miękkich pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego
J Ultrason 2014; 14 (57)
DOI: 10.15557/JoU.2014.0023
CZYTAJ ARTYKUŁ