Ultrasonografia krtani i tchawicy jako metoda potwierdzenia właściwego umiejscowienia rurki intubacyjnej lub maski krtaniowej
J Ultrason 2014; 14: 362–366
DOI: 10.15557/JoU.2014.0037
CZYTAJ ARTYKUŁ
Modele do nauczania ultrasonograficznej patologii płuc i torakocentezy
J Ultrason 2014; 14: 367–370
DOI: 10.15557/JoU.2014.0038
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ocena przydatności badania USG z zastosowaniem głowic wysokiej częstotliwości w diagnostyce neuropatii uciskowych
J Ultrason 2014; 14: 371–392
DOI: 10.15557/JoU.2014.0039
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zastosowanie ultrasonografii w warunkach taktycznych, na przykładzie Szpitala Polowego Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie
J Ultrason 2014; 14: 393–401
DOI: 10.15557/JoU.2014.0040
CZYTAJ ARTYKUŁ
Nowe media a ultrasonografia w stanach nagłych
J Ultrason 2014; 14: 402–405
DOI: 10.15557/JoU.2014.0041
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Badanie ultrasonograficzne w anestezjologii i intensywnej terapii
J Ultrason 2014; 14: 406–413
DOI: 10.15557/JoU.2014.0042
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ultrasonografia point-of-care w trakcie wykonywania misji ratunkowych na pokładzie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
J Ultrason 2014; 14: 414–420
DOI: 10.15557/JoU.2014.0043
CZYTAJ ARTYKUŁ
Dynamiczne zawężanie drogi odpływu z lewej komory: niedoceniona przyczyna hipotensji i niestabilności hemodynamicznej
J Ultrason 2014; 14: 421–427
DOI: 10.15557/JoU.2014.0044
CZYTAJ ARTYKUŁ
Rozpoznanie rozwarstwienia aorty wstępującej dzięki wykorzystaniu ultrasonograficznej oceny point-of-care. Opis przypadku
J Ultrason 2014; 14: 428–434
DOI: 10.15557/JoU.2014.0045
CZYTAJ ARTYKUŁ
Czy echokardiografia przezprzełykowa stanie się standardowym narzędziem anestezjologa do oceny stanu hemodynamicznego pacjenta podczas operacji niekardiochirurgicznych? Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
J Ultrason 2014; 14: 435–441
DOI: 10.15557/JoU.2014.0046
CZYTAJ ARTYKUŁ
Przydatność ultrasonograficznej oceny zawartości treści żołądka. Opis przypadków
J Ultrason 2014; 14: 442–446
DOI: 10.15557/JoU.2014.0047
CZYTAJ ARTYKUŁ
Dlaczego warto rozważyć badanie ultrasonograficzne z użyciem środków kontrastujących (ce-US) u dzieci?
J Ultrason 2014; 14 (59)
DOI: 10.15557/JoU.2014.0048
CZYTAJ ARTYKUŁ