Rozpoznanie rozwarstwienia aorty wstępującej dzięki wykorzystaniu ultrasonograficznej oceny point-of-care. Opis przypadku
J Ultrason 2014; 14: 428–434
DOI: 10.15557/JoU.2014.0045
STRESZCZENIE

Opisywany przypadek pacjentki we wstrząsie kardiogennym w przebiegu rozwarstwienia aorty wstępującej z towarzyszącym upośledzeniem przepływu mózgowego i zaburzeniami świadomości ilustruje skuteczność zastosowania ultrasonografii na oddziale intensywnej terapii jako narzędzia wspomagającego proces diagnostyczny. Metoda użycia ultrasonografii w trybie point-of-care polega na wykonaniu przez lekarza prowadzącego oceny ultrasonograficznej, która stanowi integralną część badania przedmiotowego i ułatwia postawienie rozpoznania. Kobieta przywieziona do szpitalnego oddziału ratunkowego z podejrzeniem udaru mózgu, nieprzytomna z ogniskowymi ubytkami neurologicznymi, została przyjęta na oddział intensywnej terapii z powodu zaburzeń świadomości oraz niewydolności krążenia i oddychania. Na podstawie wniosków wyciągniętych z przyłóżkowej oceny ultrasonograficznej rozszerzono diagnostykę i szybko przekazano chorą do kliniki kardiochirurgii z rozpoznanym rozwarstwieniem aorty wstępującej. Przedstawiony przypadek ukazuje, w jaki sposób ultrasonograficzna ocena point-of-care pozwala na ukierunkowanie diagnostyki i przyspieszenie czasu wdrożenia leczenia przyczynowego, wpływając tym samym na końcowy efekt terapii.

Słowa kluczowe: intensywna terapia, ultrasonografia płuc, echokardiografia, medycyna ratunkowa, rozwarstwienie aorty