Zależność pomiędzy długością śledziony a płcią, wiekiem, wzrostem i wagą u dzieci zdrowych z regionu Wschodniej Anatolii
J Ultrason 2018; 18: 5–8
DOI: 10.15557/JoU.2018.0001
CZYTAJ ARTYKUŁ
Chrząstkowopochodny ucisk wątroby – aspekty kliniczno-ultrasonograficzne
J Ultrason 2018; 18: 9–15
DOI: 10.15557/JoU.2018.0002
CZYTAJ ARTYKUŁ
Anatomia ultrasonograficzna lędźwiowej części mięśnia prostownika grzbietu oraz jego przyczepu biodrowego. Możliwe podłoże zespołu bólowego grzebienia biodrowego – badanie ultrasonograficzne u zdrowych osób
J Ultrason 2018; 18: 16–21
DOI: 10.15557/JoU.2018.0003
CZYTAJ ARTYKUŁ
Przydatność parametrów dopplerowskich w 36.–42. tygodniu ciąży jako predyktorów nieprawidłowego stanu okołoporodowego u płodów z masą odpowiednią dla wieku ciążowego
J Ultrason 2018; 18: 22–28
DOI: 10.15557/JoU.2018.0004
CZYTAJ ARTYKUŁ
Wartość diagnostyczna sonoelastografii w różnych jednostkach chorobowych
J Ultrason 2018; 18: 29–36
DOI: 10.15557/JoU.2018.0005
CZYTAJ ARTYKUŁ
Kliniczne zastosowania sonoelastografii śledziony – przegląd
J Ultrason 2018; 18: 37–41
DOI: 10.15557/JoU.2018.0006
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zespół stopy cukrzycowej – neuroosteoartropatia Charcota czy zapalenie kości? Część I: Obraz kliniczny i radiogramy
J Ultrason 2018; 18: 42–49
DOI: 10.15557/JoU.2018.0007
CZYTAJ ARTYKUŁ
Aktualny stan wiedzy na temat zastosowania ultrasonograficznych pomiarów tkanek miękkich płodu w ocenie rozwoju ciąży
J Ultrason 2018; 18: 50–55
DOI: 10.15557/JoU.2018.0008
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim – nowe wyzwanie dla położników
J Ultrason 2018; 18: 56–62
DOI: 10.15557/JoU.2018.0009
CZYTAJ ARTYKUŁ
Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków i niemowląt – obraz ultrasonograficzny
J Ultrason 2018; 18: 63–70
DOI: 10.15557/JoU.2018.0010
CZYTAJ ARTYKUŁ
Nieprawidłowe ujście prawej tętnicy wieńcowej od pnia tętnicy płucnej leczone chirurgicznie u 6-tygodniowego niemowlęcia. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
J Ultrason 2018; 18: 71–76
DOI: 0.15557/JoU.2018.0011
CZYTAJ ARTYKUŁ