Znaczenie ultrasonografii w leczeniu ciąży pozamacicznej metotreksatem
J Ultrason 2018; 18: 158–161
DOI: 10.15557/JoU.2018.0023
STRESZCZENIE

Leczenie ciąży pozamacicznej metotreksatem, antymetabolitem kwasu foliowego, stanowi istotną alternatywę dla postępowania chirurgicznego. Daje ono podobne efekty końcowe jak leczenie chirurgiczne, cechując się równocześnie znacznie mniejszym stopniem inwazyjności. Ultrasonografia pozwala nie tylko na potwierdzenie rozpoznania, lecz także na selekcję pacjentek, które mają największą szansę odnieść korzyść z leczenia metotreksatem, jak również tych, u których leczenie to ma niewielkie szanse powodzenia i które korzystniej jest pierwotnie kwalifikować do leczenia chirurgicznego. Ponadto ultrasonografia umożliwia monitorowanie efektu leczenia metotreksatem. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego znaczenia ultrasonografii w leczeniu ciąży pozamacicznej metotreksatem. Takie ultrasonograficzne markery jak wielkość ciąży pozamacicznej, czynność serca płodu i obecność płynu w jamie brzusznej mają udowodnione znaczenie w kwalifikacji do leczenia metotreksatem. W przyszłości być może zostaną uwzględnione również grubość endometrium oraz unaczynienie ciąży pozamacicznej. Obserwowane w trakcie leczenia metotreksatem powiększenie ciąży pozamacicznej świadczy o skuteczności postępowania i nie powinno stanowić powodu do niepokoju.

Słowa kluczowe: ciąża pozamaciczna, metotreksat, ultrasonografia