Guz typu angiomiofibroblastoma moszny w ultrasonografii
J Ultrason 2019; 19: 158–160
DOI: 10.15557/JoU.2019.0023
STRESZCZENIE

W worku mosznowym może dojść do powstania wielu guzów lub zmian guzowatych niezwiązanych z jądrem. Angiomiofibroblastoma to rzadki, wolno rosnący i dobrze odgraniczony guz pochodzenia mezenchymalnego, występujący głównie u kobiet, a więc rozwój tego typu nowotworu w obrębie męskiego układu rozrodczego jest tym bardziej nietypowy. Przedstawiamy przypadek 64-letniego mężczyzny, który zgłosił się z niebolesną zmianą w worku mosznowym. Badanie ultrasonograficzne wykazało obecność dobrze odgraniczonej, pozajądrowej zmiany. Przy braku swoistych cech ultrasonograficznych rozpoznanie zmiany jako guza typu angiomiofibroblastoma w histopatologicznym badaniu pooperacyjnym było zaskoczeniem. Według naszej wiedzy obraz ultrasonograficzny tego typu guza w obrębie moszny opisano dotąd tylko w jednym przypadku.

Słowa kluczowe: angiomiofibroblastoma, ultrasonografia, jądra