Przemijający żylny zator powietrzny po ECPW: powód do niepokoju?
J Ultrason 2020; 20: e67–e69
DOI: 10.15557/JoU.2020.0011
STRESZCZENIE

W pracy opisano przypadek związanego z procedurą endoskopową rzadkiego powikłania endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej – zatoru powietrznego w żyle wrotnej i systemowej. Zaburzenie może towarzyszyć częściej odnotowywanym powikłaniom endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej: zapaleniu trzustki lub dróg żółciowych. Może jednak występować także w przypadku perforacji. Opisany przypadek pokazuje, że w warunkach klinicznych wczesne wykonywanie badania ultrasonograficznego jamy brzusznej w kierunku zatoru gazowego w żyle wątrobowej wrotnej i/lub zatoru powietrznego w żyle systemowej może być przydatne w diagnostyce perforacji zadwunastniczej po zabiegu endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej. Przypadek wskazuje także na zasadność wysokiego wskaźnika podejrzeń w odniesieniu do tego powikłania pooperacyjnego, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę.

Słowa kluczowe: obecność gazu w żyle wątrobowej wrotnej, zator żylny, ECPW, perforacja zadwunastnicza, nagromadzenie gazu w przestrzeni zaotrzewnowej