Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna wybranych nerwów obwodowych. Część I: Sonohistologia oraz ogólne zasady badania na przykładzie nerwu pośrodkowego.
J Ultrason 2012; 12 (49): 120–130
DOI: 10.15557/JoU.2012.0001
CZYTAJ ARTYKUŁ
Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna wybranych nerwów obwodowych. Część II: Wybrane nerwy obwodowe kończyny górnej
J Ultrason 2012; 12 (49): 131–147
DOI: 10.15557/JoU.2012.0002
CZYTAJ ARTYKUŁ
Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna wybranych nerwów obwodowych. Część III: Nerwy obwodowe kończyny dolnej
J Ultrason 2012; 12 (49): 148–163
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zastosowanie ultrasonografii w ocenie obrąbka stawu ramiennego. Część I: Anatomia ultrasonograficzna i technika badania
J Ultrason 2012; 12 (49): 164–177
CZYTAJ ARTYKUŁ
Anatomia diagnostyczna i diagnostyka patologii strefy entezy pierścienia rotatorów
J Ultrason 2012; 12 (49): 178–187
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce bólu bocznego przedziału stawu łokciowego i bliższego końca przedramienia.
J Ultrason 2012; 12 (49): 188–201
CZYTAJ ARTYKUŁ
Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów w badaniach radiologicznych. Część I: Powstawanie nacieków zapalnych w błonie maziowej
J Ultrason 2012; 12 (49): 202–213
CZYTAJ ARTYKUŁ
Elastografia w obrazowaniu ścięgien i mięśni.
J Ultrason 2012; 12 (49): 214–225
CZYTAJ ARTYKUŁ
Rumowisko kostne rozpoznane ultrasonograficznie jako typowy obraz w zaawansowanej fazie artropatii Charcota – opis przypadku.
J Ultrason 2012; 12 (49): 226–232
CZYTAJ ARTYKUŁ
Przydatność ultrasonografii w diagnostyce zespołu Sjögrena
J Ultrason 2013; 13 (53): 202–211
CZYTAJ ARTYKUŁ
Odpowiedź na zagadkę ze str. 356
J Ultrason 2013; 13 (54): 362–363
CZYTAJ ARTYKUŁ