Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego - aktualizacja. Badanie sonomammograficzne.
J Ultrason 2012; 12 (50): 245–261
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zanik powłok brzusznych po zabiegach operacyjnych.
J Ultrason 2012; 12 (50): 262–268
CZYTAJ ARTYKUŁ
Przepukliny Spigla w badaniu ultrasonograficznym.
J Ultrason 2012; 12 (50): 269–275
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ocena przydatności karty kwalifikacyjnej na przykładzie zabiegów artroskopowych u dzieci.
J Ultrason 2012; 12 (50): 276–285
CZYTAJ ARTYKUŁ
Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej piersi.
J Ultrason 2012; 12 (50): 286–298
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zalety łączenia sonotopogramu z indykacją i fiksacją w ultrasonografii zabiegowej.
J Ultrason 2012; 12 (50): 299–306
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ocena ultrasonograficzna wybranych patologii nerwów obwodowych. Część I: Neuropatie uciskowe kończyny górnej – z wyłączeniem zespołu cieśni kanału nadgarstka
J Ultrason 2012; 12 (50): 307–318
CZYTAJ ARTYKUŁ
Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów w badaniach radiologicznych. Część II: Badania obrazowe w reumatoidalnym zapaleniu stawów
J Ultrason 2012; 12 (50): 319–328
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zastosowanie ultrasonografii w ocenie obrąbka stawu ramiennego. Część II: Przykłady patologii obrąbka
J Ultrason 2012; 12 (50): 329–341
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ciąża heterotopowa. Opis przypadku.
J Ultrason 2012; 12 (50): 342–348
CZYTAJ ARTYKUŁ
Mnogie angiomyolipomata nerki. Opis przypadku.
J Ultrason 2012; 12 (50): 349–353
CZYTAJ ARTYKUŁ
Izolowana gruźlica węzłów chłonnych w ultrasonografii. Opis przypadku.
J Ultrason 2012; 12 (50): 354–357
CZYTAJ ARTYKUŁ
Nowe spojrzenie na histologię i anatomię mięśni – wyniki analiz histologicznych, anatomicznych oraz badań ultrasonograficznych.
J Ultrason 2012; 12 (50): 358–359
CZYTAJ ARTYKUŁ
Komentarz redakcyjny do artykułu Zbigniewa Czyrnego pt.: Nowe spojrzenie na histologię i anatomię mięśni – wyniki analiz histologicznych, anatomicznych oraz badań ultrasonograficznych
J Ultrason 2012; 12 (50): 359–360
DOI: 10.15557/JoU.2012.0023
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zagadka ultrasonograficzne nr 1
J Ultrason 2012; 12 (50): 361-361
DOI: 10.15557/JoU.2012.0024
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zagadka ultrasonograficzna nr 2
J Ultrason 2012; 12 (50): 362-362
DOI: 10.15557/JoU.2012.0025
CZYTAJ ARTYKUŁ
Odpowiedź na zagadkę nr 1 ze str. 361
J Ultrason 2012; 12 (50): 368–369
CZYTAJ ARTYKUŁ
Odpowiedź na zagadkę nr 2 ze str. 362
J Ultrason 2012; 12 (50): 370–371
DOI: 10.15557/JoU.2012.0027
CZYTAJ ARTYKUŁ