Ocena ultrasonograficzna guzów tkanek miękkich ręki
J Ultrason 2012; 12 (51): 381–401
CZYTAJ ARTYKUŁ
Różnicowanie charakteru litych zmian ogniskowych w piersiach w sonoelastografii kompresyjnej. Część I: Ocena wartości diagnostycznej obrazowania ultrasonograficznego B-mode w diagnostyce różnicowej litych zmian ogniskowych w piersiach w odniesieniu do weryfikacji patomorfologicznej
J Ultrason 2012; 12 (51): 402–419
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ultrasonograficzna ocena średnicy światła tętnic kończyn dolnych u osób zdrowych – zależności od wieku, płci, parametrów morfologicznych badanego
J Ultrason 2012; 12 (51): 420–427
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie wątroby, pęcherzyka i dróg żółciowych
J Ultrason 2012; 12 (51): 428–445
CZYTAJ ARTYKUŁ
Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
J Ultrason 2012; 12 (51): 446–462
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ocena ultrasonograficzna wybranych patologii nerwów obwodowych. Część II: Neuropatie uciskowe kończyny dolnej
J Ultrason 2012; 12 (51): 463–471
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zrosty wewnątrzbrzuszne w ultrasonografii. Część I: Anatomia i metodyka badania pogranicza trzewno-otrzewnowego
J Ultrason 2012; 12 (51): 472–478
CZYTAJ ARTYKUŁ
Całkowicie nieprawidłowy spływ żył płucnych – typ nadsercowy: diagnostyka echokardiograficzna uwarunkowanego anatomicznie zwężenia żyły pionowej drenującej spływ płucny
J Ultrason 2012; 12 (51): 479–486
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zakrzepica przetrwałej tętnicy pośrodkowej jako przyczyna zespołu cieśni kanału nadgarstka – opis przypadku
J Ultrason 2012; 12 (51): 487–492
CZYTAJ ARTYKUŁ
Palce poduszeczkowate – rzadkie schorzenie
J Ultrason 2012; 12 (51): 493–498
CZYTAJ ARTYKUŁ
Anatomia diagnostyczna i diagnostyka patologii strefy entezy pierścienia rotatorów
J Ultrason 2012; 12 (51): 499–500
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zastosowanie ultrasonografii w ocenie obrąbka stawu ramiennego. Część I: Anatomia ultrasonograficzna i technika badania Zastosowanie ultrasonografii w ocenie obrąbka stawu ramiennego. Część II: Przykłady patologii obrąbka
J Ultrason 2012; 12 (51): 500–503
CZYTAJ ARTYKUŁ
Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów w badaniach radiologicznych. Część I: Powstawanie nacieków zapalnych w błonie maziowej Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów w badaniach radiologicznych. Część II: Badania obrazowe w reumatoidalnym zapaleniu stawów
J Ultrason 2012; 12 (51): 503–505
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie sonomammograficzne
J Ultrason 2012; 12 (51): 505–507
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zagadka ultrasonograficzna
J Ultrason 2012; 12 (51): 508
CZYTAJ ARTYKUŁ
Odpowiedź na zagadkę
J Ultrason 2012; 12 (51): 514–515
CZYTAJ ARTYKUŁ