Postępowanie w zwężeniach tętnicy szyjnej wewnętrznej. Historia i teraźniejszość
J Ultrason 2012; 13 (52): 6–20
CZYTAJ ARTYKUŁ
Analiza wyników badań ultrasonograficznych i echokardiograficznych z drugiego i trzeciego trymestru ciąży u płodów z prawidłowym kariotypem i poszerzoną przeziernością karku
J Ultrason 2012; 13 (52): 21–30
CZYTAJ ARTYKUŁ
Różnicowanie charakteru litych zmian ogniskowych w piersiach w sonoelastografii kompresyjnej. Część II: Ocena wartości diagnostycznej klasyfikacji BIRADS-usg, skali Tsukuba oraz wskaźnika FLR
J Ultrason 2012; 13 (52): 31–49
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie śledziony
J Ultrason 2012; 13 (52): 50–64
CZYTAJ ARTYKUŁ
Błędy w diagnostyce ultrasonograficznej śledziony
J Ultrason 2012; 13 (52): 65–72
CZYTAJ ARTYKUŁ
Badanie ultrasonograficzne węzłów wartowniczych z użyciem środków kontrastujących
J Ultrason 2012; 13 (52): 73–81
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ocena ultrasonograficzna wybranych patologii nerwów obwodowych. Część III: Urazy i ocena pooperacyjna
J Ultrason 2012; 13 (52): 82–92
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zrosty wewnątrzbrzuszne w ultrasonografii. Część II: Morfologia zmian
J Ultrason 2012; 13 (52): 93–103
CZYTAJ ARTYKUŁ
Echokardiograficzne rozpoznanie slingu płucnego ze zwężeniem początkowego odcinka lewej gałęzi tętnicy płucnej i drożnym przewodem tętniczym
J Ultrason 2012; 13 (52): 104–110
CZYTAJ ARTYKUŁ
Wyniki I edycji konkursu na najlepszą pracę opublikowaną w 2012 roku w „Journal of Ultrasonography”/„Ultrasonografia”
J Ultrason 2012; 13 (52): 111
CZYTAJ ARTYKUŁ
Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów w badaniach radiologicznych. Część I i II
J Ultrason 2012; 13 (52): 112–113
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ocena przydatności karty kwalifikacyjnej na przykładzie zabiegów artroskopowych u dzieci
J Ultrason 2012; 13 (52): 114–116
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zagadka ultrasonograficzna
J Ultrason 2012; 13 (52): 117
CZYTAJ ARTYKUŁ
Odpowiedź na zagadkę
J Ultrason 2012; 13 (52): 122–123
CZYTAJ ARTYKUŁ