Radiosynowektomia w chorobach reumatycznych
J Ultrason 2014; 14: 241–251
DOI: 10.15557/JoU.2014.0024
CZYTAJ ARTYKUŁ
Nowy ultrasonograficzny test przedniej niestabilności stawu kolanowego – doniesienie wstępne
J Ultrason 2014; 14: 252–257
DOI: 10.15557/JoU.2014.0025
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ultrasonografia w diagnostyce krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego po przeszczepach szpiku kostnego u dzieci
J Ultrason 2014; 14: 258–272
DOI: 10.15557/JoU.2014.0026
CZYTAJ ARTYKUŁ
Współczynnik żyła główna dolna/aorta w ocenie nawodnienia – porównawcza ocena wyników pomiarów doświadczonych i niedoświadczonych badaczy w grupie młodych dorosłych
J Ultrason 2014; 14: 273–279
DOI: 10.15557/JoU.2014.0027
CZYTAJ ARTYKUŁ
Porównanie ultrasonograficznej oceny współczynnika żyła główna dolna/aorta z przyłożenia głowicy w linii środkowej przedniej i pachowej przedniej prawej
J Ultrason 2014; 14: 280–286
DOI: 10.15557/JoU.2014.0028
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie żył kończyn dolnych
J Ultrason 2014; 14: 287–296
DOI: 10.15557/JoU.2014.0029
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie ultrasonograficzne tętnic nerkowych
J Ultrason 2014; 14: 297–305
DOI: 10.15557/JoU.2014.0030
CZYTAJ ARTYKUŁ
Nowe trendy w obrazowaniu raka stercza metodą ultrasonografii przezodbytniczej
J Ultrason 2014; 14: 306–319
DOI: 10.15557/JoU.2014.0031
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zastosowanie ultrasonografii wysokich częstotliwości w zamykaniu drobnych naczyń krwionośnych
J Ultrason 2014; 14: 320–327
DOI: 10.15557/JoU.2014.0032
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ocena funkcji prawej komory serca za pomocą dopplera tkankowego oraz metody śledzenia markerów akustycznych
J Ultrason 2014; 14: 328–338
DOI: 10.15557/JoU.2014.0033
CZYTAJ ARTYKUŁ
Komentarz redakcyjny do artykułu A. Smereczyńskiego, T. Szopińskiego, T. Gołąbka, O. Ostasz i S. Bojko pt.: Guzy i zmiany guzopodobne imitujące raka pęcherza moczowego w badaniu ultrasonograficznym
J Ultrason 2014; 14 (58)
DOI: 10.15557/JoU.2014.0034
CZYTAJ ARTYKUŁ
Komentarz redakcyjny do artykułu I. Sudoł-Szopińskiej, E. Kontny, K. Zaniewicz-Kaniewskiej, M. Prohorec-Sobieszek, F. Saieda i W. Maślińskiego pt.: Rola czynników zapalnych i tkanki tłuszczowej w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów. Część I oraz artykułu I. Sudoł-Szopińskiej, P. Hrycaja i M. Prohorec-Sobieszek pt.: Rola czynników zapalnych i tkanki tłuszczowej w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów. Część II
J Ultrason 2014; 14 (58)
DOI: 10.15557/JoU.2014.0035
CZYTAJ ARTYKUŁ
Komentarz redakcyjny do artykułu K. Zaniewicz-Kaniewskiej oraz I. Sudoł-Szopińskiej pt.: Badanie ultrasonograficzne w diagnostyce ręki reumatoidalnej
J Ultrason 2014; 14 (58)
DOI: 10.15557/JoU.2014.0036
CZYTAJ ARTYKUŁ