Nowe aspekty elastografii fali poprzecznej w diagnostyce raka stercza
J Ultrason 2015; 15: 5–14
DOI: 10.15557/JoU.2015.0001
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ocena przydatności badania USG z zastosowaniem głowic wysokiej częstotliwości w diagnostyce neuropatii pourazowych
J Ultrason 2015; 15: 15–28
DOI: 10.15557/JoU.2015.0002
CZYTAJ ARTYKUŁ
Porównanie badania przedmiotowego i badania ultrasonograficznego u pacjentów z bólem stawu łopatkowo-ramiennego
J Ultrason 2015; 15: 29–44
DOI: 10.15557/JoU.2015.0003
CZYTAJ ARTYKUŁ
Modyfikacja sonoelastograficznych skal oceny węzłów chłonnych pod kątem chłoniaków – doniesienie wstępne
J Ultrason 2015; 15: 45–55
DOI: 10.15557/JoU.2015.0004
CZYTAJ ARTYKUŁ
Doświadczenia własne w zastosowaniu śródoperacyjnej ultrasonografii w leczeniu powikłanych przypadków ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki oraz nowotworów trzustki
J Ultrason 2015; 15: 56–71
DOI: 10.15557/JoU.2015.0005
CZYTAJ ARTYKUŁ
Entezopatie i zapalenie entez. Część I. Etiopatogeneza
J Ultrason 2015; 15: 72–84
DOI: 10.15557/JoU.2015.0006
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Ocena tętnic trzewnych
J Ultrason 2015; 15: 85–95
DOI: 10.15557/JoU.2015.0007
CZYTAJ ARTYKUŁ
Złamanie promieniowej trzeszczki stawu śródnadgarstkowo-paliczkowego drugiego palca – opis przypadku klinicznego
J Ultrason 2015; 15: 96–101
DOI: 10.15557/JoU.2015.0008
CZYTAJ ARTYKUŁ
Komentarz redakcyjny do artykułu Rola ultrasonografii i rezonansu magnetycznego w obrazowaniu raka stercza w przyszłości
J Ultrason 2015; 15 (60)
DOI: 10.15557/JoU.2015.0009
CZYTAJ ARTYKUŁ
Komentarz redakcyjny do artykułu Ultrasonografia w diagnostyce krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego po przeszczepach szpiku kostnego u dzieci
J Ultrason 2015; 15 (60)
DOI: 10.15557/JoU.2015.0010
CZYTAJ ARTYKUŁ