Diagnostyka obrazowa jąder
J Ultrason 2015; 15: 245–258
DOI: 10.15557/JoU.2015.0021
CZYTAJ ARTYKUŁ
Wartość badania ultrasonograficznego w ocenie świeżych uszkodzeń więzadła skokowo-strzałkowego przedniego u dzieci
J Ultrason 2015; 15: 259–266
DOI: 10.15557/JoU.2015.0022
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ultrasonograficzna ocena żył szyjnych i żył kręgowych u osób zdrowych: wybrane aspekty fizjologiczne, parametry morfologiczne
J Ultrason 2015; 15: 267–273
DOI: 10.15557/JoU.2015.0023
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zmiany w krezce uwidocznione w badaniu ultrasonograficznym jako objaw pomocny w diagnostyce guzów neuroendokrynnych jelita cienkiego
J Ultrason 2015; 15: 274–282
DOI: 10.15557/JoU.2015.0024
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ocena przydatności badania USG z zastosowaniem głowicy wysokiej częstotliwości w kwalifikacji do operacyjnego leczenia zespołu kanału nadgarstka
J Ultrason 2015; 15: 283–291
DOI: 10.15557/JoU.2015.0025
CZYTAJ ARTYKUŁ
Badanie ultrasonograficzne wątroby i dróg żółciowych – oczekiwania klinicysty
J Ultrason 2015; 15: 292–306
DOI: 10.15557/JoU.2015.0026
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badań ultrasonograficznych. Neurosonologia. Część I
J Ultrason 2015; 15: 307–317
DOI: 10.15557/JoU.2015.0027
CZYTAJ ARTYKUŁ
Tłuszcz wewnątrzbrzuszny. Część I. Oblicza prawidłowej tkanki tłuszczowej położonej pozanarządowo
J Ultrason 2015; 15: 318–325
DOI: 10.15557/JoU.2015.0028
CZYTAJ ARTYKUŁ
Wartość badania ultrasonograficznego w diagnostyce twardziny ograniczonej – opis przypadku klinicznego
J Ultrason 2015; 15: 326–331
DOI: 10.15557/JoU.2015.0029
CZYTAJ ARTYKUŁ
Komentarz redakcyjny do artykułu B. Kowalskiej Ocena przydatności badania USG z zastosowaniem głowic wysokiej częstotliwości w diagnostyce neuropatii pooperacyjnych
J Ultrason 2015; 15 (62)
DOI: 10.15557/JoU.2015.0030
CZYTAJ ARTYKUŁ
Komentarz redakcyjny do artykułu D. Schreiber-Dietrich, M. Pohl, X.W. Cui, B. Braden, C.F. Dietricha i L. Chiorean pt.: Limfadenopatia węzłów chłonnych wątrobowych u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby
J Ultrason 2015; 15 (62)
DOI: 10.15557/JoU.2015.0031
CZYTAJ ARTYKUŁ