Dodatkowa cecha ultrasonograficzna zapalenia tarczycy Hashimoto u dzieci
J Ultrason 2015; 15: 349–357
DOI: 10.15557/JoU.2015.0032
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zastosowanie elastografii fali poprzecznej w diagnostyce raka rdzeniastego tarczycy
J Ultrason 2015; 15: 358–367
DOI: 10.15557/JoU.2015.0033
CZYTAJ ARTYKUŁ
Echogeniczność łagodnych zmian ogniskowych nadnerczy w obrazowaniu z zastosowaniem nowych technik ultrasonograficznych – doniesienie z prezentacją obrazową
J Ultrason 2015; 15: 368–376
DOI: 10.15557/JoU.2015.0034
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badania ultrasonograficznego nadnerczy
J Ultrason 2015; 15: 377–387
DOI: 10.15557/JoU.2015.0035
CZYTAJ ARTYKUŁ
Przydatność ultrasonografii dopplerowskiej naczyń oczodołu w ocenie aktywności i ciężkości orbitopatii tarczycowej
J Ultrason 2015; 15: 388–397
DOI: 10.15557/JoU.2015.0036
CZYTAJ ARTYKUŁ
Rola badania ultrasonograficznego i metod medycyny nuklearnej w przedoperacyjnej diagnostyce pierwotnej nadczynności przytarczyc
J Ultrason 2015; 15: 398–409
DOI: 10.15557/JoU.2015.0037
CZYTAJ ARTYKUŁ
Wartość ultrasonografii w diagnostyce zespołu policystycznych jajników – przegląd piśmiennictwa
J Ultrason 2015; 15: 410–422
DOI: 10.15557/JoU.2015.0038
CZYTAJ ARTYKUŁ
Obraz ultrasonograficzny tarczycy u dzieci otyłych
J Ultrason 2015; 15: 423–428
DOI: 10.15557/JoU.2015.0039
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ropień nadnercza u 3-tygodniowego noworodka – opis przypadku
J Ultrason 2015; 15: 429–437
DOI: 10.15557/JoU.2015.0040
CZYTAJ ARTYKUŁ
Przerzut raka nerkowokomórkowego do przeciwległego nadnercza z czopem nowotworowym w żyle nadnerczowej: opis przypadku
J Ultrason 2015; 15: 438–442
DOI: 10.15557/JoU.2015.0041
CZYTAJ ARTYKUŁ