Rola badania ultrasonograficznego oraz limfoscyntygrafii w diagnostyce węzłów chłonnych pachowych u pacjentek z rakiem piersi
Journal of Ultrasonography 2016; 16: 5–15
DOI: 10.15557/JoU.2016.0001
CZYTAJ ARTYKUŁ
Określenie przydatności badania USG z wykorzystaniem głowicy wysokiej częstotliwości w ocenie skuteczności zastosowanego leczenia operacyjnego zespołu kanału nadgarstka
Journal of Ultrasonography 2016; 16: 16–24
DOI: 10.15557/JoU.2016.0002
CZYTAJ ARTYKUŁ
Pomiar długości cewki moczowej u kobiet podczas ultrasonograficznej uretrocystografii – analiza powtarzalności i odtwarzalności
Journal of Ultrasonography 2016; 16: 25–31
DOI: 10.15557/JoU.2016.0003
CZYTAJ ARTYKUŁ
Tłuszcz wewnątrzbrzuszny. Część II. Zmiany nienowotworowe tkanki tłuszczowej położonej pozanarządowo
Journal of Ultrasonography 2016; 16: 32–43
DOI: 10.15557/JoU.2016.0004
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badań ultrasonograficznych. Neurosonologia. Część II
Journal of Ultrasonography 2016; 16: 44–54
DOI: 10.15557/JoU.2016.0005
CZYTAJ ARTYKUŁ
Rola ultrasonografii w diagnostyce chorób reumatycznych w świetle wytycznych ACR/EULAR
Journal of Ultrasonography 2016; 16: 55–64
DOI: 10.15557/JoU.2016.0006
CZYTAJ ARTYKUŁ
Diagnostyka obrazowa łuszczycowego zapalenia stawów. Część I: etiopatogeneza, klasyfikacje i rentgenodiagnostyka
Journal of Ultrasonography 2016; 16: 65–77
DOI: 10.15557/JoU.2016.0007
CZYTAJ ARTYKUŁ
Diagnostyka ultrasonograficzna w gabinecie lekarza rodzinnego – przegląd piśmiennictwa
Journal of Ultrasonography 2016; 16: 78–86
DOI: 10.15557/JoU.2016.0008
CZYTAJ ARTYKUŁ
Naczyniak krwionośny włośniczkowy jądra. Opis przypadku rzadko występującego łagodnego nowotworu jądra
Journal of Ultrasonography 2016; 16: 87–93
DOI: 10.15557/JoU.2016.0009
CZYTAJ ARTYKUŁ
The International Prenatal Cardiology Collaboration Group – nowa idea międzynarodowych badań naukowych
Journal of Ultrasonography 2016; 16: 94–96
DOI: 10.15557/JoU.2016.0010
CZYTAJ ARTYKUŁ
Jak postępować w przypadku naczyniaka krwionośnego włośniczkowego jądra Komentarz redakcyjny do artykułu W. Białka, S. Rudzkiego i L. Wronieckiego pt.: Naczyniak krwionośny włośniczkowy jądra. Opis przypadku rzadko występującego łagodnego nowotworu jądra
J Ultrason 2016; 16: 97–98
DOI: 10.15557/JoU.2016.0011
CZYTAJ ARTYKUŁ
Twardzina układowa – wielorakie zastosowania badania ultrasonograficznego Komentarz redakcyjny do artykułu G. Praconia, M. Płazy, M. Walentowskiej-Janowicz, I. Sudoł-Szopińskiej pt.: Wartość badania ultrasonograficznego w diagnostyce twardziny ograniczonej – opis przypadku klinicznego
J Ultrason 2016; 16: 99–101
DOI: 10.15557/JoU.2016.0012
CZYTAJ ARTYKUŁ