Diagnostyka obrazowa młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Część I: Klasyfikacje kliniczne i radiogramy
J Ultrason 2016; 16: 225–236
DOI: 10.15557/JoU.2016.0023
CZYTAJ ARTYKUŁ
Diagnostyka obrazowa młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Część II: Ultrasonografia i rezonans magnetyczny
J Ultrason 2016; 16: 237–251
DOI: 10.15557/JoU.2016.0024
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zgodność oceny stopnia uszkodzenia ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego w ultrasonografii 3D – kwestia doświadczenia?
J Ultrason 2016; 16: 252–259
DOI: 10.15557/JoU.2016.0025
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ocena przydatności drenażu przezskórnego objawowych torbieli wątroby połączonego z próbą obliteracji
J Ultrason 2016; 16: 260–272
DOI: 10.15557/JoU.2016.0026
CZYTAJ ARTYKUŁ
Czy otłuszczona trzustka to banalna zmiana?
J Ultrason 2016; 16: 273–280
DOI: 10.15557/JoU.2016.0027
CZYTAJ ARTYKUŁ
Elastografia fali poprzecznej z nowym wskaźnikiem wiarygodności
J Ultrason 2016; 16: 281–287
DOI: 10.15557/JoU.2016.0028
CZYTAJ ARTYKUŁ
Przegląd metod oceny ultrasonograficznej więzadła krzyżowego przedniego w niestabilności przedniej stawu kolanowego – diagnostyka z dostępu tylnego
J Ultrason 2016; 16: 288–295
DOI: 10.15557/JoU.2016.0029
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zespół trzaskającego biodra w dynamicznym badaniu ultrasonograficznym
J Ultrason 2016; 16: 296–303
DOI: 10.15557/JoU.2016.0030
CZYTAJ ARTYKUŁ
Fizjologiczne podstawy oceny mechaniki mięśnia serca przy użyciu techniki śledzenia markerów akustycznych 2D. Część II
J Ultrason 2016; 16: 304–316
DOI: 10.15557/JoU.2016.0031
CZYTAJ ARTYKUŁ
Przypadkowe rozpoznanie „pełnego żołądka” na podstawie badania ultrasonograficznego antrum żołądka u dwóch pacjentów przyjętych w trybie planowym
J Ultrason 2016; 16: 317–321
DOI: 10.15557/JoU.2016.0032
CZYTAJ ARTYKUŁ