Obrazowanie nerek techniką elastografii impulsu mocy promieniowania akustycznego – badanie na fantomach
J Ultrason 2016; 16: 329–338
DOI: 10.15557/JoU.2016.0033
CZYTAJ ARTYKUŁ
Porównanie cystouretrografii mikcyjnej i sonocystografii mikcyjnej z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego drugiej generacji w badaniu prospektywnym
J Ultrason 2016; 16: 339–347
DOI: 10.15557/JoU.2016.0034
CZYTAJ ARTYKUŁ
Elastografia fali poprzecznej nie pozwala na odróżnienie zmian w sterczu o charakterze złośliwym i łagodnym – analiza porównawcza wyników biopsji, badania histopatologicznego i elastografii
J Ultrason 2016; 16: 348–358
DOI: 10.15557/JoU.2016.0035
CZYTAJ ARTYKUŁ
Wartość ultrasonografii w diagnostyce żylaków powrózka nasiennego
10.15557/JoU.2016.0036
DOI: 10.15557/JoU.2016.0036
CZYTAJ ARTYKUŁ
USG nerek – co jest istotne dla urologa?
J Ultrason 2016; 16: 371–377
DOI: 10.15557/JoU.2016.0037
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badania ultrasonograficznego gruczołu krokowego. Część 1
J Ultrason 2016; 16: 378–390
DOI: 10.15557/JoU.2016.0038
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badania ultrasonograficznego moszny
J Ultrason 2016; 16: 391–403
DOI: 10.15557/JoU.2016.0039
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ziarniniakowe zapalenie stercza po immunoterapii dopęcherzowej imitujące raka stercza
J Ultrason 2016; 16: 404–410
DOI: 10.15557/JoU.2016.0040
CZYTAJ ARTYKUŁ
Śluzowy guz jajnika o granicznej złośliwości: opis przypadku i spostrzeżenia diagnostyczne
J Ultrason 2016; 16: 411–416
DOI: 10.15557/JoU.2016.0041
CZYTAJ ARTYKUŁ
List do redakcji Powrót do przyszłości – konwencjonalna radiografia w reumatologii
J Ultrason 2016; 16: 417–421
DOI: 10.15557/JoU.2016.0042
CZYTAJ ARTYKUŁ