Reumatoidalne zapalenie stawów w badaniu MR i ultrasonografii
J Ultrason 2017; 17: 5–16.
DOI: 10.15557/JoU.2017.0001
CZYTAJ ARTYKUŁ
Porównanie badania ultrasonograficznego i scyntygraficznego w lokalizacyjnej diagnostyce przedoperacyjnej przytarczyc u chorych z pierwotną, wtórną i trzeciorzędową nadczynnością – doświadczenia własne
J Ultrason 2017; 17: 17–22.
DOI: 10.15557/JoU.2017.0002
CZYTAJ ARTYKUŁ
Parametry biometryczne płodu: wykresy odniesienia dla nieselektywnej populacji ryzyka z Uberaby w Brazylii
J Ultrason 2017; 17: 23–29
DOI: 10.15557/JoU.2017.0003
CZYTAJ ARTYKUŁ
Czy ultrasonograficznie można odróżnić pseudopneumoperitoneum od podobnych patologii?
J Ultrason 2017; 17: 30–35.
DOI: 10.15557/JoU.2017.0004
CZYTAJ ARTYKUŁ
Artefakt „zdwojonej aorty” w badaniu ultrasonograficznym – problem diagnostyczny
J Ultrason 2017; 17: 36–40.
DOI: 10.15557/JoU.2017.0005
CZYTAJ ARTYKUŁ
Aktualne standardy badania USG jamy brzusznej u dzieci
J Ultrason 2017; 17: 41–42.
DOI: 10.15557/JoU.2017.0006
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badania ultrasonograficznego gruczołu krokowego. Część 2
J Ultrason 2017; 17: 43–58
DOI: 10.15557/JoU.2017.0007
CZYTAJ ARTYKUŁ
Pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej węzłów chłonnych położonych powierzchownie
J Ultrason 2017; 17: 59–65.
DOI: 10.15557/JoU.2017.0008
CZYTAJ ARTYKUŁ
Pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej jamy brzusznej w pediatrii
J Ultrason 2017; 17: 66–72.
DOI: 10.15557/JoU.2017.0009
CZYTAJ ARTYKUŁ
Porażenie nerwu międzykostnego tylnego spowodowane obecnością ganglionu: leczenie zachowawcze – aspiracja pod kontrolą ultrasonografii
J Ultrason 2017; 17: 73–75.
DOI: 10.15557/JoU.2017.0010
CZYTAJ ARTYKUŁ