Wartość badania ultrasonograficznego w diagnostyce krwiaka po endoprotezoplastyce pierwotnej stawu biodrowego
J Ultrason 2017; 17: 149–153
DOI: 10.15557/JoU.2017.0022
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ocena dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u lekarzy wykonujących badania ultrasonograficzne
J Ultrason 2017; 17: 154–159
DOI: 10.15557/JoU.2017.0023
CZYTAJ ARTYKUŁ
Przydatność ultrasonografii wysokiej rozdzielczości w badaniu nerwu łokciowego u pacjentów chorujących na cukrzycę
J Ultrason 2017; 17: 160–166
DOI: 10.15557/JoU.2017.0024
CZYTAJ ARTYKUŁ
Diagnostyka obrazowa młodzieńczych spondyloartropatii. Część I: Klasyfikacje i radiogramy
J Ultrason 2017; 17: 167–175
DOI: 10.15557/JoU.2017.0025
CZYTAJ ARTYKUŁ
Diagnostyka obrazowa młodzieńczych spondyloartropatii. Część II: Ultrasonografia i rezonans magnetyczny
J Ultrason 2017; 17: 176–181
DOI: 10.15557/JoU.2017.0026
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badań ultrasonograficznych układu mięśniowo-szkieletowego
J Ultrason 2017; 17: 182–187
DOI: 10.15557/JoU.2017.0027
CZYTAJ ARTYKUŁ
Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej układu mięśniowo-szkieletowego – przyczyny i sposoby ich unikania
J Ultrason 2017; 17: 188–196
DOI: 10.15557/JoU.2017.0028
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ściana klatki piersiowej – struktura niedoceniana w ultrasonografii. Część I: Metodyka badania i anatomia ultrasonograficzna
J Ultrason 2017; 17: 197–205
DOI: 10.15557/JoU.2017.0029
CZYTAJ ARTYKUŁ
Nadzastawkowy pierścień mitralny ze spadochronową zastawką mitralną i subkoarktacją aorty u dziecka z hemodynamicznie znaczącym ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej. Studium morfologii, diagnostyki echokardiograficznej i leczenia operacyjnego
J Ultrason 2017; 17: 206–211
DOI: 10.15557/JoU.2017.0030
CZYTAJ ARTYKUŁ
Przezskórna aspiracja treści torbieli przydanki w niedrożnej tętnicy podkolanowej pod kontrolą ultrasonografii – wyniki kliniczne i obraz MR w 5-letniej obserwacji
J Ultrason 2017; 17: 212–216
DOI: 10.15557/JoU.2017.0031
CZYTAJ ARTYKUŁ
Diagnostyka ultrasonograficzna spontanicznych przetok tętniczo-żylnych w rejonie głowy i szyi
J Ultrason 2017; 17: 217–221
DOI: 10.15557/JoU.2017.0032
CZYTAJ ARTYKUŁ