Ocena ultrasonograficzna chrząstki stawowej na kłykciach kości udowej u pacjentów ze zwiększonym kątem Q
J Ultrason 2018; 18: 181–185
DOI: 10.15557/JoU.2018.0027
CZYTAJ ARTYKUŁ
Częstość występowania nieprawidłowości wewnątrzmacicznych wśród pakistańskich kobiet z niewyjaśnioną niepłodnością, diagnozowanych z zastosowaniem sonohisterografii
J Ultrason 2018; 18: 186–192
DOI: 10.15557/JoU.2018.0028
CZYTAJ ARTYKUŁ
Porównanie obrazu USG i RTG klatki piersiowej u dzieci z zapaleniem oskrzelików
J Ultrason 2018; 18: 193–197
DOI: 10.15557/JoU.2018.0029
CZYTAJ ARTYKUŁ
Polskie zalecenia na temat zastosowania ultrasonografii płuc w chorobach wewnętrznych (POLLUS-IM)
J Ultrason 2018; 18: 198–206
DOI: 10.15557/JoU.2018.0030
CZYTAJ ARTYKUŁ
Błędy w diagnostyce USG żołądka i jelit
J Ultrason 2018; 18: 207–211
DOI: 10.15557/JoU.2018.0031
CZYTAJ ARTYKUŁ
Choroby stawów mogące imitować zapalenie stawów
J Ultrason 2018; 18: 212–223
DOI: 10.15557/JoU.2018.0032
CZYTAJ ARTYKUŁ
Klasyfikacje i diagnostyka obrazowa młodzieńczych spondyloartropatii
J Ultrason 2018; 18: 224–233
DOI: 10.15557/JoU.2018.0033
CZYTAJ ARTYKUŁ
Bolesny bark – diagnostyka i postępowanie
J Ultrason 2018; 18: 234–239
DOI: 10.15557/JoU.2018.0034
CZYTAJ ARTYKUŁ
Charakterystyka fenotypowa sekwencji akrania–egzencefalia–anencefalia z zastosowaniem ultrasonografii dwu- i trójwymiarowej między 11. a 13. tygodniem i 6. dniem ciąży
J Ultrason 2018; 18: 240–246
DOI: 10.15557/JoU.2018.0035
CZYTAJ ARTYKUŁ
Wyniki badań ultrasonograficznych u pacjentek z endometriozą zlokalizowaną poza narządami rozrodczymi
J Ultrason 2018; 18: 247–254
DOI: 10.15557/JoU.2018.0036
CZYTAJ ARTYKUŁ
Drenaż pod kontrolą TRUS moczowodu uchodzącego ektopowo do cewki sterczowej oraz przezcewkowe wytworzenie nowego ujścia tego moczowodu laserem holmowym pod kontrolą TRUS
J Ultrason 2018; 18: 255–264
DOI: 10.15557/JoU.2018.0037
CZYTAJ ARTYKUŁ
Samoistne ustąpienie pojedynczego ogniska histiocytozy z komórek Langerhansa – potencjalna rola badania ultrasonograficznego w diagnostyce i obserwacji
J Ultrason 2018; 18: 265–270
DOI: 10.15557/JoU.2018.0038
CZYTAJ ARTYKUŁ
Stopa Charcota u pacjenta z cukrzycą w kontekście klinicznym i obrazowym. Komentarz redakcyjny do pracy: A. Konarzewska, A. Korzon-Burakowska, L. Rzepecka-Wejs, I. Sudoł-Szopińska, E. Szurowska, M. Studniarek: Zespół stopy cukrzycowej – neuroosteoartropatia Charcota czy zapalenie kości? Część I: Obraz kliniczny i radiogramy
J Ultrason 2018; 18: 271–272
DOI: 10.15557/JoU.2018.0039
CZYTAJ ARTYKUŁ