Diagnostyka nieinwazyjna anomalii rozwojowych łuku aorty u dzieci. 15 lat doświadczenia własnego
J Ultrason 2019; 19; 5–8.
DOI: 10.15557/JoU.2019.0001
CZYTAJ ARTYKUŁ
Krytyczna ocena przydatności parametrów TAPSE i MAPSE w ocenie pooperacyjnej funkcji skurczowej komór po korekcjach wrodzonych wad serca u niemowląt
J Ultrason 2019; 19: 9–16.
DOI: 10.15557/JoU.2019.0002
CZYTAJ ARTYKUŁ
Przydatność ultrasonograficznej oceny układu oddechowego w modyfikacji algorytmu fizjoterapii u dzieci po operacjach wad wrodzonych serca
J Ultrason 2019; 19: 17–23
DOI: 10.15557/JoU.2019.0003
CZYTAJ ARTYKUŁ
Metodyka echokardiograficznej analizy różnych odmian morfologicznych łuku aorty i jego odgałęzień u dzieci. Doświadczenia własne
J Ultrason 2019; 19: 24–42.
DOI: 10.15557/JoU.2019.0004
CZYTAJ ARTYKUŁ
Wartość echokardiografii wysiłkowej w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową
J Ultrason 2019; 19: 43–44.
DOI: 10.15557/JoU.2019.0005
CZYTAJ ARTYKUŁ
Echokardiografia obciążeniowa. Część I: Echokardiografia obciążeniowa w ocenie choroby wieńcowej
J Ultrason 2019; 19: 45–48.
DOI: 10.15557/JoU.2019.0006
CZYTAJ ARTYKUŁ
Echokardiografia obciążeniowa. Część II: Echokardiografia obciążeniowa poza chorobą wieńcową
J Ultrason 2019; 19: 49–53.
DOI: 10.15557/JoU.2019.0007
CZYTAJ ARTYKUŁ
Badanie echokardiograficzne u dorosłych
J Ultrason 2019; 19: 54–61.
DOI: 10.15557/JoU.2019.0008
CZYTAJ ARTYKUŁ
Echokardiografia przezprzełykowa
J Ultrason 2019; 19: 62–65.
DOI: 10.15557/JoU.2019.0009
CZYTAJ ARTYKUŁ
Odsznurowanie lewej tętnicy podobojczykowej u niemowlęcia z tetralogią Fallota, prawostronnym łukiem aorty i zespołem DiGeorge’a. Studium diagnostyki echokardiograficznej
J Ultrason 2019; 19: 66–70.
DOI: 10.15557/JoU.2019.0010
CZYTAJ ARTYKUŁ
Nietypowy pozaaortalny i przykręgosłupowy przebieg lewej żyły bezimiennej u dziecka z ubytkiem międzyprzedsionkowym
J Ultrason 2019; 19: 71–74.
DOI: 10.15557/JoU.2019.0011
CZYTAJ ARTYKUŁ
Późne rozpoznanie całkowicie nieprawidłowego spływu żył płucnych u 5,5-miesięcznego niemowlęcia
J Ultrason 2019; 19: 75–79.
DOI: 10.15557/JoU.2019.0012
CZYTAJ ARTYKUŁ