Monitorowanie odpowiedzi na chemioterapię neoadjuwantową u pacjentek z rakiem piersi z wykorzystaniem zintegrowanego współczynnika rozproszenia fali ultradźwiękowej – doniesienie wstępne
J Ultrason 2019; 19: 89–97
DOI: 10.15557/JoU.2019.0013
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ultrasonografia w diagnostyce gruźlicy otrzewnej
J Ultrason 2019; 19: 98–104
DOI: 10.15557/JoU.2019.0014
CZYTAJ ARTYKUŁ
Wpływ płci i wskaźnika masy ciała na morfologię podskórnej tkanki tłuszczowej ud wizualizowanej za pomocą ultrasonografii – badanie wstępne
J Ultrason 2019; 19: 105–112
DOI: 10.15557/JoU.2019.0015
CZYTAJ ARTYKUŁ
Płodność uzyskana po usunięciu polipów wewnątrzmacicznych pod kontrolą sonohisterografii u kobiet z niepłodnością nieznanego pochodzenia
J Ultrason 2019; 19: 113–119
DOI: 10.15557/JoU.2019.0016
CZYTAJ ARTYKUŁ
Anatomia makroskopowa i ultrasonograficzna warstw stożka rotatorów
J Ultrason 2019; 19: 120–124
DOI: 10.15557/JoU.2019.0017
CZYTAJ ARTYKUŁ
Małoinwazyjna biopsja ślinianek przyusznych pod kontrolą ultrasonografii wykonana na zwłokach przez lekarzy reumatologów
J Ultrason 2019; 19: 125–127
DOI: 10.15557/JoU.2019.0018
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zalecenia dotyczące badań ultrasonograficznych w okulistyce. Część III: Ultrasonografia dopplerowska w kolorze
J Ultrason 2019; 19: 128–136
DOI: 10.15557/JoU.2019.0019
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ultrasonografia wysokiej rozdzielczości w diagnostyce urazów mięśni: czy istnieje miejsce dla elastografii?
J Ultrason 2019; 19: 137–144
DOI: 10.15557/JoU.2019.0020
CZYTAJ ARTYKUŁ
Przegląd zmian patologicznych podeszwy w badaniu ultrasonograficznym
J Ultrason 2019; 19: 145–151
DOI: 10.15557/JoU.2019.0021
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zespół nakładania młodzieńczej spondyloartropatii oraz przewlekłego wieloogniskowego zapalenia kości i szpiku u 16-letniej pacjentki. Opis przypadku i przegląd literatury
J Ultrason 2019; 19: 152–157
DOI: 10.15557/JoU.2019.0022
CZYTAJ ARTYKUŁ
Guz typu angiomiofibroblastoma moszny w ultrasonografii
J Ultrason 2019; 19: 158–160
DOI: 10.15557/JoU.2019.0023
CZYTAJ ARTYKUŁ
Wapniejący wielkokomórkowy guz z komórek Sertolego – diagnostyka ultrasonograficzna
J Ultrason 2019; 19: 161–164
DOI: 10.15557/JoU.2019.0024
CZYTAJ ARTYKUŁ
Śródoperacyjna zmiana sposobu postępowania na podstawie obrazu ultrasonograficznego przyzwojaka pęcherza moczowego – opis przypadku
J Ultrason 2019; 19: 165–170
DOI: 10.15557/JoU.2019.0025
CZYTAJ ARTYKUŁ
Wariant rozwojowy chrząstki gruczołu tarczowego
J Ultrason 2019; 19: 171–172
DOI: 10.15557/JoU.2019.0026
CZYTAJ ARTYKUŁ