The pathogenesis of rheumatoid arthritis in radiological studies. Part I and II
J Ultrason 2012; 13 (52): 112–113
ABSTRACT

Editorial Comment on I. Sudoł-Szopińska, E. Kontny, W. Maśliński, M. Prochorec-Sobieszek, B. Kwiatkowska, K. Zaniewicz‑Kaniewska, A. Warczyńska The pathogenesis of rheumatoid arthritis in radiological studies. Part I and I. Sudoł-Szopińska, K. Zaniewicz-Kaniewska, A. Warczyńska, G. Matuszewska, F. Saied, W. Kunisz The pathogenesis of rheumatoid arthritis in radiological studies. Part II