Redaktor Naczelny:
Prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
tel.: 22 844 42 41
e-mail: sudolszopinska@gmail.com

Redaktorzy Prowadzący:
Aleksandra Kwiatkowska-Przybysz
tel. 604 904 175, 507 110 778, e-mail: aleksandra.kwiatkowska@medical.pl
Marcin Mruwczyński
tel. 501 235 577, e-mail: marcin.mruwczynski@medical.pl

Prenumerata i dystrybucja:
Irena Pachecka
tel.: 22 651 97 83, e-mail: irena.pachecka@medical.pl

Reklama:
Jagoda Zalewska
tel. 501 311 274, e-mail: jagoda.zalewska@medical.pl

Wydawca:

Medical Communications Sp. z o.o.
ul. Powsińska 34
02-903 Warszawa
tel.: 22 651 97 83 (84)
faks: 22 842 53 63
e-mail: office@jultrason.pl