EFSUMB Course Book on Ultrasound

Staraniem European Federations of Societes for Ultrasound in Medicine and Biology przy współudziale Publication and Education Committees tego towarzystwa w styczniu 2012 roku ukazała się drukiem książka pod powyższym tytułem. Jest ona dostępna na Educational Portal EFSUMB (www.efsumb-portal.org/ep).

Książka liczy 821 stron druku i zawiera 26 rozdziałów, z których większość składa się z licznych podrozdziałów. Została opracowana i napisana przez 67 autorów z całego świata, ze znaczną przewagą autorów europejskich. Redaktorem książki jest dobrze znany w światowej ultrasonografii prof. Christoph F. Dietrich. Pośród twórców tej monografii są polscy autorzy w osobach dra hab. n. med. Kazimierza Szopińskiego i dra n. med. Macieja Jędrzejczyka. Gratulacje dla obydwu Panów.
W opinii piszącego tę recenzję jest to obecnie najlepsza w światowym piśmiennictwie monografia z zakresu diagnostyki USG narządu jamy brzusznej, klatki piersiowej, układu moczowo-płciowego, narządów i tkanek położonych powierzchownie, naczyń krwionośnych trzewnych, położonych powierzchownie i mózgowych. Napisana wysoce merytorycznie, z uwzględnieniem wszystkich współcześnie stosowanych technik ultrasonograficznych, takich jak obrazowanie w kolorze, objętościowe, elastografia i ultrasonograficzne środki kontrastujące. Teksty poszczególnych rozdziałów zawierają dobrze dobrane ryciny, schematy i tabele oraz wykazy aktualnego piśmiennictwa.

Gorąco zachęcam do studiowania tej monografii.
Każdy, niezależnie od doświadczenia i wiedzy ultrasonograficznej, znajdzie dla siebie aktualne tematy, zagadnienia z zakresu diagnostyki USG.
Warto zanurzyć się w te wartościowe

Prof. Wiesław Jakubowski
Zakład Diagnostyki Obrazowej
II Wydział Lekarski WUM