Ultrasonography of the Pancreas. Imaging and Pathologic Correlations

W wydawnictwie Springer Verlag w 2012 roku ukazała się monografia pod redakcją dra Mirka D’Onofria pt. Ultrasonography of the Pancreas. Imaging and Pathologic Correlations. Dr Mirko D’Onofrio jest radiologiem pracującym w Szpitalu Uniwersyteckim w Weronie. Jest bardzo znaną i cenioną osobą w świecie diagnostyki obrazowej, a szczególnie ultrasonografii.

Recenzowana monografia to według autora niniejszej recenzji najlepsze w piśmiennictwie światowym opracowanie nt. wszystkich aspektów diagnostyki ultrasonograficznej trzustki i korelacji badań USG z wynikami innych badań obrazowych oraz z cytologią i histopatologią.
W czterech rozdziałach przedstawiono dokładną ultrasonograficzną symptomatologię chorób trzustki – w badaniach przezbrzusznych, endoskopowych, śródoperacyjnych, procedury i zabiegi z zakresu ultrasonografii interwencyjnej i zastosowania ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagnostyce zmian ogniskowych trzustki.

Ultrasonography of the Pancreas to bardzo nowoczesny podręcznik, z nienaganną szatą graficzną, wysokiej jakości czarno-białymi i kolorowymi rycinami, z wykazem aktualnego piśmiennictwa po każdym rozdziale.
Książka do nauki i studiowania. W szczególności należy polecić ją diagnostom obrazowym, ultrasonografistom, gastroenterologom i chirurgom.
Wiele praktycznych informacji, wiele nowości na najwyższym naukowym poziomie.

Prof. Wiesław Jakubowski
Zakład Diagnostyki Obrazowej
II Wydział Lekarski WUM