LOGO
pl en

Ciąża heterotopowa. Opis przypadku.

Adrianna Skrajna, Krzysztof Cendrowski, Habib Alkhalayla, Włodzimierz Sawicki

Affiliation and address for correspondence
J Ultrason 2012; 12 (50): 342–348
Abstract

Ciąża heterotopowa jest to współistnienie żywej lub obumarłej, pojedynczej lub mnogiej ciąży wewnątrzmacicznej oraz pozamacicznej umiejscowionej w jajowodzie, jajniku, rogu macicy, szyjce macicy lub w jamie otrzewnowej. Sytuacja taka występuje dość rzadko (1:30 000 ciąż). Jednak w ostatnich latach w związku z rozwojem i rozpowszechnieniem technik wspomaganego rozrodu częstość występowania ciąż heterotopowych wzrosła do 1:100 ciąż. Celem pracy jest przedstawienie przypadku rozpoznania współistnienia ciąży wewnątrzmacicznej oraz pozamacicznej we wczesnym okresie jej trwania. Przypadek dotyczy 25‑letniej pacjentki w ciąży drugiej, mniej więcej w 6. tygodniu, u której nie stwierdzono czynników ryzyka wystąpienia ciąży heterotopowej. Po kilkudniowej obserwacji w Klinice u pacjentki rozpoznano obecność żywej ciąży wewnątrzmacicznej oraz współistniejącej ciąży pozamacicznej umiejscowionej w prawym jajowodzie. Wykonano laparoskopowe usunięcie jajowodu prawego. Po operacji kobieta z zachowaną żywą ciążą wewnątrzmaciczną została wypisana z Kliniki. Dalszy przebieg ciąży wewnątrzmacicznej był prawidłowy. Pacjentka urodziła w terminie porodu. Przedstawiony przypadek wskazuje na istotne znaczenie prawidłowo i dokładnie przeprowadzonego badania ultrasonograficznego. Ponadto jest przestrogą dla lekarzy wykonujących to badanie we wczesnych tygodniach ciąży – uwidocznienie w badaniu ultrasonograficznym prawidłowej ciąży wewnątrzmacicznej nie zwalnia badającego od dokładnego zobrazowania okolicy przydatków. Wczesne rozpoznanie tej patologii dzięki dokładnemu badaniu ultrasonograficznemu zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań, jak również śmiertelność kobiet.

Keywords
ciąża heterotopowa, ciąża pozamaciczna, ciąża wewnątrzmaciczna, ultrasonografia przezpochwowa, techniki wspomaganego rozrodu