Diagnostyka ultrasonograficzna z zastosowaniem dożylnych środków kontrastujących u dzieci i młodzieży – doświadczenia jednego ośrodka
J Ultrason 2013; 13 (53): 133–144
CZYTAJ ARTYKUŁ
Wartość diagnostyczna ultrasonograficznych wskaźników ryzyka onkologicznego w przedoperacyjnym różnicowaniu guzów przydatków
J Ultrason 2013; 13 (53): 145–154
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ultrasonografia wybranych chorób jelita cienkiego
J Ultrason 2013; 13 (53): 155–166
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie trzustki
J Ultrason 2013; 13 (53): 167–177
CZYTAJ ARTYKUŁ
Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej trzustki
J Ultrason 2013; 13 (53): 178–191
CZYTAJ ARTYKUŁ
Rola czynników zapalnych i tkanki tłuszczowej w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów. Część I: Reumatoidalna tkanka tłuszczowa
J Ultrason 2013; 13 (53): 192–201
CZYTAJ ARTYKUŁ
Ultrasonograficzny obraz skóry, aparatura i podstawy obrazowania
J Ultrason 2013; 13 (53): 212–221
CZYTAJ ARTYKUŁ
Rak sitowaty imitujący ropień piersi – opis przypadku. Postępowanie diagnostyczno‑terapeutyczne
J Ultrason 2013; 13 (53): 222–229
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zrosty wewnątrzbrzuszne w ultrasonografii. Część I i II
J Ultrason 2013; 13 (53): 230–232
CZYTAJ ARTYKUŁ
Całkowicie nieprawidłowy spływ żył płucnych – typ nadsercowy: diagnostyka echokardiograficzna uwarunkowanego anatomicznie zwężenia żyły pionowej drenującej spływ płucny Echokardiograficzne rozpoznanie slingu płucnego ze zwężeniem początkowego odcinka lewej gałęzi tętnicy płucnej i drożnym przewodem tętniczym
J Ultrason 2013; 13 (53): 233–234
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zagadka ultrasonograficzna
J Ultrason 2013; 13 (53): 235
CZYTAJ ARTYKUŁ
Odpowiedź na zagadkę ze str. 235
J Ultrason 2013; 13 (53): 241–243
CZYTAJ ARTYKUŁ