LOGO
pl en

Rak sitowaty imitujący ropień piersi – opis przypadku. Postępowanie diagnostyczno‑terapeutyczne

Katarzyna Dobruch‑Sobczak1, Katarzyna Roszkowska‑Purska2, Eryk Chrapowicki3

Affiliation and address for correspondence
J Ultrason 2013; 13 (53): 222–229
Abstract

Przedstawiono przypadek raka sitowatego piersi w torbieli klinicznie imitujący ropień. Dotyczy on 71‑letniej pacjentki leczonej z powodu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, obciążonej rodzinnie rakiem piersi. Kobieta zgłosiła się do poradni chirurgicznej w celu nacięcia ropnia gruczołu piersiowego, zlokalizowanego w kwadrancie dolnym wewnętrznym, który powstał w następstwie urazu prawej piersi. Nacięto ropień, ewakuując treść surowiczo‑krwistą. Ranę zdrenowano oraz włączono antybiotykoterapię (Dalacin z Metronidazolem) na okres 10 dni. W trakcie leczenia doszło do powstania przetoki skórnej. W miejscu po nacięciu ropnia było wyczuwalne twarde zgrubienie (guz). Wykonano biopsję gruboigłową klinicznie wyczuwalnego guza oraz pobrano treść ropną z przetoki na posiew. W badaniu morfologii krwi nie występowała leukocytoza. Włączono ponownie antybiotykoterapię zgodnie z otrzymanym antybiogramem. W badaniu ultrasonograficznym piersi, wykonanym po zakończonej antybiotykoterapii, w prawej piersi uwidoczniono dwie lito‑płynowe owalne zmiany, z obecnością grubych echogennych ścian, o zatartych brzegach. W obu zmianach występowały poziomy zagęszczonej treści płynowej oraz lite struktury o policyklicznych kształtach. W sonoelastografii oceniane zmiany były heterogenne, o wysokich wartościach modułu Younga. W prawym dole pachowym w badaniu ultrasonograficznym stwierdzono trzy nieprawidłowe węzły chłonne, powiększone do 31 mm długości, zaokrąglone, hipoechogeniczne, bez widocznych zatok. Wynik badania histopatologicznego z biopsji gruboigłowej wykonanej przy przyjęciu oraz po zakończonej antybiotykoterapii wskazywał na ropień piersi (opisano obecność mas włóknikowych, częściowo włóknikowo‑ropnych). Dopiero wycięcie całej zmiany celem weryfikacji histopatologicznej ujawniło obecność inwazyjnego, średnio dojrzałego raka sitowatego, który rozwinął się w świetle torbieli, z obszarami martwicy obejmującej około 40% masy guza. Pacjentka po 18 miesiącach od rozpoczęcia leczenia pozostaje pod opieką onkologiczną, kontynuuje hormonoterapię, nie ma nawrotu choroby oraz ognisk przerzutów odległych. Opisany przypadek raka piersi w ropniu wskazuje na potrzebę kompleksowej oceny i korelacji obrazu klinicznego z wynikami badań obrazowych oraz histopatologicznych, a także uwzględniania w diagnostyce różnicowej ropnia piersi rzadko występujących postaci raka.

Keywords
rak piersi, ropień piersi, rak sitowaty piersi, ultrasonografia, badanie histopatologiczne, sonoelastografia piersi