Zrosty wewnątrzbrzuszne w ultrasonografii. Część I i II
J Ultrason 2013; 13 (53): 230–232
STRESZCZENIE

Komentarz redakcyjny do artykułów A. Smereczyńskiego, T. Starzyńskiej, K. Kołaczyk, S. Bojko, M. Gałdyńskiej, E. Bernatowicz i A. Waleckiej pt.: Zrosty wewnątrzbrzuszne w ultrasonografii. Część I i II