Komentarz redakcyjny do artykułu F. Saieda, M. Włodkowskiej-Korytkowskiej, M. Maślińskiej, B. Kwiatkowskiej, W. Kunisza, P. Smorawińskiej i I. Sudoł-Szopińskiej pt.: Przydatność ultrasonografii w diagnostyce zespołu Sjögrena
DOI: 10.15557/JoU.2013.0052