Opcje obrazowania trójwymiarowego oraz ultrasonograficzne środki kontrastujące w ultrasonograficznej ocenie pacjentów w reumatologii dziecięcej
Journal of Ultrasonography 2013; 13: 431–437
DOI: 10.15557/JoU.2013.0046
STRESZCZENIE

Zastosowanie obrazowania trójwymiarowego w reumatologii dziecięcej pozwala na zobiektywizowanie oceny zmian zapalnych i dokładne oszacowanie ich objętości oraz realną ocenę odpowiedzi na leczenie w badaniach kontrolnych. Dodatkowe interesujące możliwości otwiera analiza unaczynienia dopplerem mocy i kolorowym dopplerem w obrazowaniu trójwymiarowym. Badania kontrastujące z wykorzystaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących umożliwiają czulszą ocenę unaczynienia zapalnie zmienionych struktur narządu ruchu oraz dokładniejszą analizę wpływu leczenia na zmiany unaczynienia, a tym samym aktywności procesu zapalnego, w porównaniu z klasycznymi opcjami dopplera mocy i kolorowego dopplera. Wymagania sprzętowe oraz ograniczenia czasowe, zaś w przypadku badań z wykorzystaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących wysoka cena sprawiają, że trójwymiarowa analiza zmian zapalnych oraz badania kontrastowe z wykorzystaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących nie są rutynowo stosowane w badaniach ultrasonograficznych u dzieci.

Słowa kluczowe: ultrasonografia, obrazowanie trójwymiarowe, ultrasonograficzne środki kontrastujące, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów