Wieloparametryczna ultrasonografia w diagnostyce worka mosznowego i jąder niezstąpionych u chłopców
Journal of Ultrasonography 2013; 13: 425–430
DOI: 10.15557/JoU.2013.0045
STRESZCZENIE

Ze względu na nieinwazyjność i dużą zdolność rozdzielczą badanie sonograficzne jest badaniem z wyboru w obrazowaniu struktur worka mosznowego u dzieci. Pozwala wykazać zmiany niemożliwe do stwierdzenia w badaniu klinicznym. Postępy technologiczne w ostatnich latach dodatkowo wzmocniły znaczenie tego badania. Wraz z wprowadzeniem głowic o częstotliwościach 10–17 MHz poprawiła się rozdzielczość obrazów jąder pediatrycznych oraz rozdzielczość kanałów pachwinowych, co ma szczególne znaczenie w ocenie jąder niezstąpionych i wędrujących, a także brzusznych. Pojawiły się także nowe narzędzia diagnostyczne, takie jak obrazowanie trójwymiarowe czy elastografia, których zastosowanie może dostarczyć wielu dodatkowych informacji w ocenie jąder u dzieci, a także w monitorowaniu leczenia bądź kontrolach pooperacyjnych. Badanie 3D umożliwia dokładniejszą ocenę położenia jądra niezstąpionego, objętości jądra, a także ocenę waskularyzacji. Elastografia może być stosowana w ocenie zmian ogniskowych, zmian poniedokrwiennych, niejasnych przestrzeni płynowych, jąder niezstąpionych i po orchidopeksji.

Słowa kluczowe: jądra niezstąpione, orchidopeksja, sonoelastografia, ultrasonografia 2D, ultrasonografia 3D