Zastosowanie dożylnych ultrasonograficznych środków kontrastujących w porównaniu z innymi metodami obrazowymi u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej
Journal of Ultrasonography 2013; 13: 438–445
DOI: 10.15557/JoU.2013.0047
STRESZCZENIE

Istotnym ograniczeniem stosowania ultrasonograficznych środków kontrastujących w populacji pediatrycznej jest brak ich rejestracji dla osób poniżej 18. roku życia. Mimo to w wielu ośrodkach wykonywane są badania z ich użyciem, głównie w diagnostyce refluksu pęcherzowo-moczowodowego. Badania po dożylnym podaniu środków kontrastujących przeprowadzane są sporadycznie. Wynika to nie tylko z ograniczeń rejestracyjnych, ale również braku prac oceniających profil bezpieczeństwa ultrasonograficznych środków kontrastujących u dzieci czy też braku schematów dawkowania. Wydaje się, że obrazowanie z ich zastosowaniem mogłoby pomóc w rozwiązaniu problemów klinicznych w sytuacjach, gdy zawodzą inne metody diagnostyczne. W pracy zaprezentowano wybrane przypadki kliniczne dzieci leczonych na oddziale onkologii, u których badanie z użyciem ultrasonograficznych środków kontrastujących istotnie wpłynęło na proces diagnostyczny lub leczniczy.

Słowa kluczowe: CEUS, dzieci, ultrasonografia, środki kontrastujące, onkologia