Żebro dwudzielne – diagnostyka z wykorzystaniem ultrasonografii. Opis przypadku
Journal of Ultrasonography 2013; 13: 446–450
DOI: 10.15557/JoU.2013.0048
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania ultrasonografii w diagnostyce anomalii rozwojowej żeber pod postacią żebra dwudzielnego. Żebro dwudzielne jest sporadycznie występującą anomalią rozwojową żeber. Manifestuje się jako guz ściany klatki piersiowej. Zmiany te wykrywane są w rutynowym badaniu fizykalnym lub na zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej, często wykonywanym z innego powodu. Ogólna liczba przypadków żebra dwudzielnego szacowana jest na 0,15–3,4% (średnio 2%) populacji, co odpowiada około 20% wad wrodzonych żeber. Zmiana ta najczęściej występuje jednostronnie. Przedstawione przypadki są w dostępnym piśmiennictwie pierwszymi obrazami zdwojonych żeber u dzieci w badaniu ultrasonograficznym.

Słowa kluczowe: żebro dwudzielne, ultrasonografia klatki piersiowej, anomalia rozwojowa żeber, zespół Gorlina-Goltza, guz ściany klatki piersiowej