Badanie USG 3D w pediatrii
J Ultrason 2014; 14: 5–20
DOI: 10.15557/JoU.2014.0001
CZYTAJ ARTYKUŁ
Odczyny tkankowe powłok brzusznych na szwy chirurgiczne w badaniu ultrasonograficznym
J Ultrason 2014; 14: 21–27
DOI: 10.15557/JoU.2014.0002
CZYTAJ ARTYKUŁ
Obrazowanie naczyń pozagałkowych w retinopatii cukrzycowej metodą ultrasonografii dopplerowskiej w kolorze
J Ultrason 2014; 14: 28–35
DOI: 10.15557/JoU.2014.0003
CZYTAJ ARTYKUŁ
Guzy i zmiany guzopodobne imitujące raka pęcherza moczowego w badaniu ultrasonograficznym
J Ultrason 2014; 14: 36–48
DOI: 10.15557/JoU.2014.0004
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie ultrasonograficzne tarczycy oraz biopsja tarczycy pod kontrolą ultrasonografii
J Ultrason 2014; 14: 49–60
DOI: 10.15557/JoU.2014.0005
CZYTAJ ARTYKUŁ
Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej tarczycy
J Ultrason 2014; 14: 61–73
DOI: 10.15557/JoU.2014.0006
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zmiany patologiczne ręki w badaniu ultrasonograficznym
J Ultrason 2014; 14: 74–88
DOI: 10.15557/JoU.2014.0007
CZYTAJ ARTYKUŁ
Znaczenie ultrasonografii śródoperacyjnej w rozpoznaniu rzekomego obrzęku rdzenia kręgowego
J Ultrason 2014; 14: 89–93
DOI: 10.15557/JoU.2014.0008
CZYTAJ ARTYKUŁ
Mieszany częściowo nieprawidłowy spływ żył płucnych współistniejący z wadą zastawki aortalnej – studium diagnostyki ultrasonograficznej 10-letniej pacjentki z zespołem Turnera
J Ultrason 2014; 14: 94–103
DOI: 10.15557/JoU.2014.0009
CZYTAJ ARTYKUŁ
Zagadka ultrasonograficzna
J Ultrason 2014; 14 (56)
DOI: 10.15557/JoU.2014.0010
CZYTAJ ARTYKUŁ
Odpowiedź na zagadkę
J Ultrason 2014; 14 (56)
DOI: 10.15557/JoU.2014.0011
CZYTAJ ARTYKUŁ