LOGO
PL

Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie ultrasonograficzne tarczycy oraz biopsja tarczycy pod kontrolą ultrasonografii

Anna Trzebińska1, Katarzyna Dobruch-Sobczak2, Wiesław Jakubowski2, Maciej Jędrzejowski3

Affiliation and address for correspondence
J Ultrason 2014; 14: 49–60
DOI: 10.15557/JoU.2014.0005
PlumX metrics:
Abstract

Badanie ultrasonograficzne jest podstawowym badaniem obrazowym u osób z podejrzeniem chorób tarczycy. Pozwala na ocenę położenia, wielkości oraz echostruktury gruczołu, w tym wykrywanie zmian ogniskowych, wraz z określeniem ich rozmiaru, echogeniczności, echostruktury i unaczynienia. Na podstawie tych cech badanie ultrasonograficzne umożliwia wytypowanie nieprawidłowej zmiany ogniskowej do biopsji oraz monitorowanie toru igły biopsyjnej. W publikacji przedstawiono standardy badania ultrasonograficznego tarczycy dotyczące wymogów technicznych aparatów ultrasonograficznych, techniki wykonywania badania, wskazań i pomiarów oraz opisu badania. Omówiono cechy ultrasonograficzne zwiększonego ryzyka złośliwości zmian ogniskowych (guzków) w tarczycy. Przedstawiono wskazania do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tego gruczołu w przypadku uwidocznienia pojedynczego guzka (zmiany ogniskowej) oraz zmian mnogich, a także przeciwwskazania do biopsji tarczycy. Opisano technikę wykonywania biopsji, możliwe powikłania, jak również zasady monitorowania zmian łagodnych po biopsji. Praca stanowi aktualizację Standardów badania ultrasonograficznego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wydanych w 2011 roku. Została przygotowana na podstawie aktualnego piśmiennictwa, z uwzględnieniem wiedzy zawartej w dwóch pozycjach: Badanie usg tarczycy oraz Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego dotyczące wykonywania BACC tarczycy.

Keywords
badanie ultrasonograficzne, tarczyca, standardy, choroby tarczycy, biopsja aspiracyjna cienkoigłowa