Komentarz redakcyjny do artykułu B. Kowalskiej pt.: Monitorowanie nakłuć stawów i tkanek miękkich pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego
J Ultrason 2014; 14 (57)
DOI: 10.15557/JoU.2014.0023
STRESZCZENIE

W swoim artykule (1) Berta Kowalska w sposób jasny i wyczerpujący omówiła metodę nakłuć stawów i tkanek miękkich pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego, skupiając się głównie na zastosowaniu iniekcji ze sterydami i aspiracji. Standaryzacja oraz jasne wytyczne dotyczące tych metod podniosą ich skuteczność i poszerzą możliwości ich rozwoju. Zakres artykułu nie pozwalał jednak autorce poruszyć pewnych drobniejszych szczegółów dotyczących procedury okołozabiegowej, ani też przedyskutować niektórych bardziej kontrowersyjnych zagadnień dotyczących iniekcji pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego. Pragnąłbym zachęcić czytelników, by poświęcili uwagę kwestiom, do których odnoszę się w poszczególnych sekcjach poniżej.