Podstawowe techniki preparacyjne w sonochirurgii
J Ultrason 2014; 14: 171–178
DOI: 10.15557/JoU.2014.0017
STRESZCZENIE

Sonochirurgia jest działem chirurgii małoinwazyjnej, w której procedury operacyjne są wykonywane w ciągłym obrazowaniu ultrasonograficznym. Wymagają pewnego doświadczenia w przeprowadzaniu zabiegów endoskopowych i bardzo dużej umiejętności wykonywania badania ultrasonograficznego. Dopiero zgranie tych elementów pozwoli na sprawne wykonanie zabiegu sonochirurgicznego. W chirurgii bardzo ważnym elementem zabiegu jest wykonanie prawidłowego dostępu chirurgicznego. Ten element decyduje często o ostatecznym wyniku wykonanej procedury operacyjnej. W sonochirurgii wykonujemy dostępy skórne punktowe, jednak już w obrębie tkanek położonych głębiej wykorzystujemy typowe dla tego działu techniki preparacyjne w środowisku płynowym. Sposoby preparowania w sonochirurgii obecnie dzielimy na: podstawowe (płynowo-igłowe, narzędziowe, elektronarzędziowe, nitkowe i mieszane) i zaawansowane (balonowe, hakowe i hybrydowe). Preparowanie płynowo-igłowe powstało w oparciu o zasadę komplementarności i jest najczęściej stosowaną techniką w sonochirurgii. Poznanie olbrzymich możliwości tej techniki będzie korzystne w każdym dziale chirurgii. Preparowanie z użyciem narzędzi i elektronarzędzi jest typowe dla wszystkich dziedzin chirurgii, ale sposób obrazowania powoduje pewne modyfikacje tych technik. Jednak dopiero poznanie technik nitkowych daje możliwość precyzyjnego i często rozległego preparowania. Technika ta jest z powodzeniem wykorzystywana w preparowaniu struktur mięśniowych, więzadłowych, ścięgnistych, naczyniowych oraz innych. Opanowanie technik preparacyjnych pozwala na sprawne przeprowadzenie zabiegu operacyjnego nie tylko sonochirurgicznego, ale również zabiegów artroskopowych i endoskopowych. Stają się one pomostem do tworzenia skojarzonych technik operacyjnych zwanych potocznie hybrydowymi. Ich siła leży w znakomitym obrazowaniu, które umożliwia przeprowadzenie zabiegu operacyjnego zarówno w jamie ciała, jak i narządzie miąższowym.

Słowa kluczowe: sonochirugia, sonotopogram, komplementarność sonochirurgiczna, techniki preparacyjne, pooperacyjna jakość życia, bezpieczeństwo pacjenta, preparacja igłowa, preparacja nitkowa