Dlaczego warto rozważyć badanie ultrasonograficzne z użyciem środków kontrastujących (ce-US) u dzieci?
J Ultrason 2014; 14 (59)
DOI: 10.15557/JoU.2014.0048
STRESZCZENIE

Dzieci stanowią bardzo specyficzną grupę pacjentów, szczególnie jeśli chodzi o wrażliwość na promieniowanie – dziesięciokrotnie wyższą niż u dorosłych; ponadto znacznie dłuższa jest szacowana długość życia, co zwiększa ryzyko wystąpienia zmian nowotworowych indukowanych promieniowaniem. Dlatego ochrona przed promieniowaniem jonizującym jest w tej grupie wiekowej tak ważna. Obecnie wiele chorób diagnozuje się za pomocą metod obrazowych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Zgodnie z zasadą ALARA (as low as reasonably achievable) należy zastępować badania, które cechują się wysokimi dawkami promieniowania, jak fluoroskopia i TK, innymi dostępnymi metodami obrazowymi, niewykorzystującymi promieniowania jonizującego.