Nowe media a ultrasonografia w stanach nagłych
J Ultrason 2014; 14: 402–405
DOI: 10.15557/JoU.2014.0041
STRESZCZENIE

W artykule poruszono temat szerzenia wiedzy medycznej, a szczególnie ultrasonografii, przez media społecznościowe. Taki sposób dzielenia się wiedzą i doświadczeniem wynika z potrzeb odbiorców – lekarzy, na co dzień dysponujących ograniczonym czasem wolnym. Przedstawiono zjawisko free open access medical education (FOAM), jego genezę, otwarty i globalny charakter oraz główne kanały komunikacji. Zaznaczono, że nauka przez media społecznościowe staje się elementem głównonurtowej dydaktyki medycznej. Zarysowano bardziej szczegółowo wspomniane zjawisko w kontekście nauki ultrasonografii stanów nagłych. Obrazowanie USG jest jednym z popularniejszych tematów poruszanych w środowisku FOAM. W artykule zaprezentowano bardziej szczegółowo audycję Ultrasound Podcast i skupione wokół niej inicjatywy. Przedstawiony został również rodzimy projekt CriticalUSG z jego licznymi odsłonami. Poza tymi dwoma projektami wymieniono krótko inne, równie ważne, nie tylko ze względu na ultrasonografię. Celem artykułu jest zainteresowanie czytelnika zjawiskiem FOAM – wolną, darmową i globalną dyskusją medyczną.

Słowa kluczowe: ultrasonografia, resuscytacja, edukacja medyczna, media społecznościowe