Przydatność ultrasonograficznej oceny zawartości treści żołądka. Opis przypadków
J Ultrason 2014; 14: 442–446
DOI: 10.15557/JoU.2014.0047
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono wykorzystanie ultrasonograficznej oceny zawartości żołądka w praktyce anestezjologicznej. Omówiono czynniki wpływające na aspirację treści żołądkowej do płuc oraz na ryzyko powikłania, jakim jest zachłystowe zapalenie płuc. Badanie przeprowadzono u dwójki pacjentów poddanych hospitalizacji w trybie nagłym, wymagających interwencji chirurgicznej. Pierwszy pacjent – 46-letni mężczyzna z ropowicą stopy, leczący się na cukrzycę typu II, chorobę niedokrwienną serca i niewydolność nerek – wymagał natychmiastowego nacięcia ropowicy. Drugi pacjent – 36-letni mężczyzna z pourazowym krwiakiem przymózgowym – kwalifikował się do pilnej trepanacji. Z wywiadów lekarskich i dokumentacji medycznej wynikało, że chorzy pozostawali na czczo zalecane sześć godzin przed zabiegiem operacyjnym. W badaniu ultrasonograficznym żołądka stwierdzono jednak zaleganie treści pokarmowej, co wpłynęło na zmianę postępowania anestezjologicznego. Autorzy przedstawiają sposób wykonania ultrasonografii żołądka, określenia charakteru zalegającej treści pokarmowej oraz oszacowania jej objętości.

Słowa kluczowe: zapalenie płuc, aspiracja, treść żołądkowa, anestezjologia, ultrasonografia