Nieprawidłowe widmo przepływu z żyły wrotnej wskazówką do rozpoznania zaciskającego zapalenia osierdzia – opis przypadku
J Ultrason 2015; 15: 227–230
DOI: 10.15557/JoU.2015.0019
STRESZCZENIE

Przedstawiamy przypadek 17-letniego pacjenta skierowanego do naszej Pracowni Badań Dopplerowskich z podejrzeniem marskości wątroby. Pacjent wykazywał niespecyficzne objawy, takie jak osłabienie, bóle w prawym podżebrzu, obrzęki obwodowe. Wykonane do tej pory badania diagnostyczne, w tym echokardiografia, nie pozwalały na postawienie rozpoznania. W wykonanej przez nas sonografii dopplerowskiej układu wrotnego uwidoczniona została żyła wrotna o prawidłowej średnicy, z której zarejestrowano wybitnie nieprawidłowe, fazowe i pulsacyjne widmo przepływu o kierunku dowątrobowym. Żyły wątrobowe były poszerzone, a ich widma dopplerowskie nieprawidłowe – wykazywały wsteczny przepływ podczas skurczu komór. Żyła główna dolna była również poszerzona i nie zmieniała swej średnicy w cyklu oddechowym. Na podstawie tego obrazu wysunięto podejrzenie niebranej dotąd pod uwagę choroby serca. Ponowna echokardiografia, a w ślad za nią tomografia komputerowa, pozwoliły ustalić rozpoznanie zaciskającego zapalenia osierdzia. Pacjent przeszedł pomyślnie zabieg perikardiotomii. Skomplikowana droga diagnostyczna przedstawianego pacjenta ukazuje niecodzienny przykład przydatności analizy widma dopplerowskiego z żyły wrotnej dla postawienia trafnej diagnozy kardiologicznej.

Słowa kluczowe: układ wrotny, metoda Dopplera, zaciskające zapalenie osierdzia