Wprowadzenie do ultradźwiękowej elastografii
J Ultrason 2016; 16: 113–124
DOI: 10.15557/JoU.2016.0013
CZYTAJ ARTYKUŁ
Przydatność badania ultrasonograficznego w ocenie stanu nawodnienia noworodka
J Ultrason 2016; 16: 125–134
DOI: 10.15557/JoU.2016.0014
CZYTAJ ARTYKUŁ
Fizjologiczne podstawy oceny mechaniki mięśnia serca przy użyciu techniki śledzenia markerów akustycznych 2D. Część I
J Ultrason 2016; 16: 135–144
DOI: 10.15557/JoU.2016.0015
CZYTAJ ARTYKUŁ
Tłuszcz wewnątrzbrzuszny. Część III. Zmiany nowotworowe tkanki tłuszczowej
J Ultrason 2016; 16: 145–154
DOI: 10.15557/JoU.2016.0016
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badań ultrasonograficznych. Neurosonologia. Część III
J Ultrason 2016; 16: 155–162
DOI: 10.15557/JoU.2016.0017
CZYTAJ ARTYKUŁ
Diagnostyka obrazowa łuszczycowego zapalenia stawów. Część II: rezonans magnetyczny i ultrasonografia
J Ultrason 2016; 16: 163–174
DOI: 10.15557/JoU.2016.0018
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badania ślinianek – aktualizacja
J Ultrason 2016; 16: 175–190
DOI: 10.15557/JoU.2016.0019
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standardy badania ślinianek – aktualizacja
J Ultrason 2016; 16: 175–190
DOI: 10.15557/JoU.2016.0019
CZYTAJ ARTYKUŁ
Standards for the assessment of salivary glands – an update
J Ultrason 2016; 16: 175–190
DOI: 10.15557/JoU.2016.0019
CZYTAJ ARTYKUŁ
Pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej ślinianek
J Ultrason 2016; 16: 191–203
DOI: 10.15557/JoU.2016.0020
CZYTAJ ARTYKUŁ
Obrazowanie ultrasonograficzne podstawą klinicznego rozpoznania narządowej bartonellozy u pacjentki po transplantacji szpiku kostnego. Opis przypadku
J Ultrason 2016; 16: 204–209
DOI: 10.15557/JoU.2016.0021
CZYTAJ ARTYKUŁ
Artropatia Charcota w obrazie ultrasonograficznym – opis przypadku
J Ultrason 2016; 16: 210–215
DOI: 10.15557/JoU.2016.0022
CZYTAJ ARTYKUŁ