List do redakcji Powrót do przyszłości – konwencjonalna radiografia w reumatologii
J Ultrason 2016; 16: 417–421
DOI: 10.15557/JoU.2016.0042
STRESZCZENIE

Przez ostatnie dwie dekady byliśmy świadkami prawdziwej eksplozji w rozwoju nowych metod obrazowych wykorzystywanych w diagnostyce chorób narządu ruchu.

 

--->