Śluzowy guz jajnika o granicznej złośliwości: opis przypadku i spostrzeżenia diagnostyczne
J Ultrason 2016; 16: 411–416
DOI: 10.15557/JoU.2016.0041
STRESZCZENIE

Guzy o granicznej złośliwości stanowią około 10% nabłonkowych nowotworów jajnika, ale w porównaniu z rakami jajnika charakteryzują się lepszym rokowaniem. Analiza obrazu klinicznego, badania fizykalnego, badań radiologicznych i biochemicznych jest niezbędna, by pacjentkę z guzem jajnika skierować na odpowiednie leczenie. W artykule na podstawie przedstawionego przypadku opisano podejścia diagnostyczne do przedoperacyjnego rozpoznania, a także poddano dyskusji badania pozwalające na wgląd w histologię guza oraz kwestię, jakie badania obrazowe powinno się zaproponować, aby z dużym prawdopodobieństwem potwierdzić obecność guzów o granicznej złośliwości i bezpiecznie zaplanować operację.

Słowa kluczowe: ziarniniakowe zapalenie stercza, biopsja stercza, ultrasonografia przezodbytnicza