Ziarniniakowe zapalenie stercza po immunoterapii dopęcherzowej imitujące raka stercza
J Ultrason 2016; 16: 404–410
DOI: 10.15557/JoU.2016.0040
STRESZCZENIE

Immunoterapia dopęcherzowa oparta na podawaniu atenuowanych szczepów Mycobacterium bovis jest szeroko stosowaną opcją terapeutyczną u pacjentów z przejściowonabłonkowym rakiem pęcherza moczowego nienaciekającym mięśniówki. Rzadkim powikłaniem dopęcherzowej terapii szczepionką Bacillus Calmette-Guérin jest ziarniniakowe zapalenie stercza, które ze względu na narastanie swoistego antygenu sterczowego oraz nieprawidłowości w badaniu przezodbytniczym stercza może sugerować współistnienie raka stercza. Przedstawiono przypadek rozległego ziarniniakowatego zapalenia stercza u 61-letniego pacjenta, które wystąpiło po pierwszym kursie dobrze tolerowanej terapii Bacillus Calmette-Guérin. Z powodu nieprawidłowego badania per rectum oraz obrazu stercza w USG przezodbytniczym z rozległym naciekiem naśladującym rozrost nowotworowy wykonano biopsję rdzeniową stercza. Badanie histopatologiczne ujawniło nacieki zapalne pochodzenia gruźliczego.

Słowa kluczowe: ziarniniakowe zapalenie stercza, biopsja stercza, ultrasonografia przezodbytnicza