Aktualne standardy badania USG jamy brzusznej u dzieci
J Ultrason 2017; 17: 41–42.
DOI: 10.15557/JoU.2017.0006
STRESZCZENIE

Postęp technologiczny wymusza po kilku latach przedstawienie odświeżonych standardów badania ultrasonograficznego noworodków, niemowląt i starszych dzieci. Należy podkreślić, że badanie najmłodszych pacjentów wymaga użycia aparatów wysokiej klasy. Brak współpracy ze strony dziecka i obrazowanie małych struktur stanowią duże wyzwanie dla badającego. W pracy omówiono wymagania sprzętowe, technikę badania jamy brzusznej u dzieci oraz sposób sporządzania wyniku badania. Przedstawione zostały również współczesne oczekiwania co do wyposażenia pracowni ultrasonograficznych, w których badane są dzieci. Ponadto wyszczególniono minimalny zestaw głowic, w jakie powinien być wyposażony aparat ultrasonograficzny, i określono minimalne wymagania dotyczące rejestracji obrazów. Poszerzenie zakresu głowic ponad „minimum” podnosi znacząco możliwości obrazowania w pediatrii. Omówiono też standardowe przygotowanie dzieci do badań ultrasonograficznych, z uwzględnieniem wieku badanego dziecka i wskazania do badania. Istotne jest zrozumienie, że różni się ono od standardowego przygotowania do badania pacjentów dorosłych. Opisano technikę badania jamy brzusznej pozwalającą na powtarzalność badań i dającą pewność, że uwidoczniono wszystkie dostępne struktury. Jest to ważne zwłaszcza przy dużej liczbie badań. Szczególną uwagę należy zwrócić na obrazowanie układu moczowego – ze względu na największą częstość występowania wad wrodzonych w tym układzie.

Słowa kluczowe: ultrasonografia, standard, dziecko, noworodek